Een aantal organisaties ondersteunen de campagne en zetten zich actief in om het gas- en energieverbruik in woningen en gebouwen te verminderen. Zij vormen samen de Energiebesparingscoalitie. Vanuit deze coalitie worden gezamenlijke acties uitgezet. Klimaatverbond Nederland, VNO-NCW en haar regionale verenigingen, MKB Nederland en Techniek Nederland werken samen in de actie ‘Doe de check!’, die specifiek gericht is op ondernemers. We willen het mkb informeren, inspireren en activeren om zelf stappen te zetten in het verlagen van het energieverbruik. Dat is goed voor de portemonnee, maar natuurlijk ook goed voor de CO2-reductie.

De aanpak bij ‘Doe de check!’ is gebaseerd op drie pijlers: 

  1. Ondernemers informeren over en activeren tot het doen van deze check: MKB advies op maat. Een eenvoudige en duidelijke online adviestool met laagdrempelige maatregelen.
  2. Praktijkvoorbeelden van succesvolle acties uit andere gemeenten, ter inspiratie.
  3. Ervaringsverhalen van bedrijven op de sites Klimaatplein en Platform Duurzame Bedrijven (PDB) met hun bedrijfsprofiel. Daaraan koppelt Platform Duurzame Bedrijven een bedrijvenroute, waar drie koplopers hun bedrijf openstellen en geïnteresseerde ondernemers letterlijk meegenomen worden in de praktijkervaring.

Klimaatplein beschikt over de kennis en de tools om deze bedrijven vervolgens onafhankelijk advies, tips en tricks te kunnen geven. 

MKB advies op maat – wat is dat? 
‘MKB advies op maat’ is een interactieve tool die in kaart brengt wat ondernemers in jouw gemeente kunnen doen om hun bedrijf te verduurzamen aan de hand van een aantal vragen over energiebesparing, vervoer en innovatie. Bij elk antwoord die de ondernemer geeft, zien ze meteen het advies met de belangrijkste verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving én kansen voor het bedrijf met mogelijke subsidies. Aan het eind van de check krijgt de ondernemer hier een persoonlijk overzicht van, waar deze zelf mee aan de slag kan gaan of samen met een (financieel) adviseur of accountant een plan van kan maken. Op de site kunnen alle mkb-bedrijven terecht voor advies op maat. 

Doe ook mee!
Om ondernemers in elke gemeente te kunnen bereiken hebben we je hulp nodig. Gemeenten hebben immers hun eigen ondernemerskring, met een eigen relatienetwerk. We willen je vragen ons te ondersteunen in deze aanpak om zo nog sneller resultaat te kunnen behalen in de CO2-reductie, maar natuurlijk ook om te voorkomen dat ondernemers straks de energierekening niet meer kunnen betalen. Voor advies op maat kunnen bedrijven terecht op deze website: zetookdeknopom.nl/bedrijven

Wat kan jouw gemeente doen?
We vragen  je om op aandacht te besteden aan de campagne en de check met de adviestool. Dat kan bijvoorbeeld via de gemeentelijke website of via een brief aan ondernemers of met een bijeenkomst. De invulling ligt bij de gemeente. Op deze wijze hebben we snel, een groot bereik onder deze belangrijke doelgroep waar nog veel energiewinst te behalen valt. 

Heb je vragen en/of wil je graag aan de slag?
Neem dan contact op met ons via: anouk.van.der.heiden@klimaatverbond.nl 

Ambtelijk aanspreekpunt 
We houden je graag per mail regelmatig op de hoogte van de actie ‘Doe de check!’.

Interesse?
Meld je aan door je naam, organisatie en mailadres te mailen naar: communicatie@klimaatverbond.nl. 

Samen zetten we de knop om!