Welkom gemeente Castricum! Door lid te worden van het Klimaatverbond onderstreept Castricum dat zij werk maakt van haar klimaatbeleid. De missie en doelstellingen van het Klimaatverbond liggen in het verlengde van het klimaatbeleid van de gemeente.

Ondanks de relatief lage lidmaatschapskosten heeft het Klimaatverbond hoge potentiële opbrengsten voor de gemeente. Het college van Castricum ziet het Klimaatverbond als een bestuurlijke belangenclub die mede door de grote achterban van gemeenten veel voor elkaar heeft gekregen. En door lid te worden kan Castricum profiteren van de netwerkactiviteiten, e-mail service, werkgroepen en projecten van het Klimaatverbond.