De provincie Gelderland is gestart met de Challenge Groene Icoonprojecten. Dit is een challenge waarbij een plek in een stad of dorp groener wordt gemaakt. Op zo’n manier dat er meer variatie komt in planten en dieren en de plek verkoeling biedt bij hitte, regenwater vasthoudt en bezoekers de kans biedt om te bewegen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Een project dat zo iconisch is, dat het anderen inspireert iets soortgelijks te doen.

Groen icoonprojecten

Kent u in uw stad of dorp een plek die véél groener kan? Dan nodigt de provincie Gelderland gemeenten, ondernemers, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en grondeigenaren uit om met zo’n plek aan de slag te gaan en er een groen icoonproject van te maken. Dit kan een publieke plek zijn, of een private plek die wel door iedereen te bezoeken is.

De uitdaging

Met deze challenge daagt provincie Gelderland u uit om een ontwerp te maken om een gebied vergroenen en dit ontwerp te realiseren. De provincie betaalt mee aan de kosten van het ontwerpen (maximaal € 15.000 per ontwerp)! Behalve dit bedrag voor het ontwerp winnen de 9 beste ontwerpen maximaal € 100.000 om de plannen uit te voeren!

Beoordeling

Alle ingediende ontwerpen voor groene icoonprojecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury (ofwel adviescommissie). Deze jury kent aan ieder project een score toe op basis van de criteria en voorwaarden. De 9 ontwerpen met de hoogste jurybeoordeling ontvangen, na bekrachtiging van Gedeputeerde Staten, een bijdrage van 50% van de realisatiekosten met een maximum van € 100.000,-.

Petra Lettink van Klimaatverbond Nederland is één van de vijf juryleden van de Challenge Groene Icoonprojecten. De gekozen jury heeft een grote affiniteit met het onderwerp en zijn deskundig op het gebied van o.a. biodiversiteit en klimaatadaptatie. Marja van der Tas - Juryvoorzitter (Lid Algemeen Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe), Tim van Hattum (Programmaleider Klimaat Wageningen University and Research), Jelle de Jong (Algemeen Directeur IVN Nederland) en Jelle Reumer (Bioloog en publicist) maken de vijfkoppige jury compleet.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden vanaf maandag 4 januari 2021. Meer informatie over de challenge vindt u hier op de website van provincie Gelderland.