In samenwerking met Climate Alliance en 20 andere partners uit 11 landen gaat Klimaatverbond Nederland de 17 Werelddoelen - ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd - onder de aandacht brengen bij haar leden en het publiek. De boodschap “lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen” staat daarbij centraal.

Klimaatverbond Nederland zoekt samen met lokale overheden naar de mogelijkheid hoe de duurzame ontwikkelingsdoelen een onderdeel kan worden van lokale plannen en stimuleert burgers om de doelen mee te nemen in hun dagelijkse leven.

ntVerenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties (VN). Met deze agenda wil de VN een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Een aantal van de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn nauw verbonden met de twee voornaamste doelen van Klimaatverbond Nederland.

Het eerste is het voorkomen van veranderend klimaat door broeikasgassen (mitigatie). Het tweede doel is het helpen van gemeenten, provincies en waterschappen met aanpassen (adaptatie) aan het veranderende klimaat. Klimaatverbond Nederland wil met de ondersteuning van deze duurzame ontwikkelingsdoelen de energieomslag versnellen en het lokale klimaatplan naar een hogere ambitie tillen. Samen voor streven naar een eerlijke en duurzame wereld in 2030.

ntDe zeventien doelen

1. Geen armoede
2. Geen honger
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gendergelijkheid
6. Schoon water en sanitair
7. Betaalbare en duurzame energie
8. Waardig werk en economische groei
9. Industrie, innovatie en infrastructuur
10. Ongelijkheid verminderen
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie
14. Leven in het water
15. Leven op het land
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Europese Unie steunt het Change the Power – Duurzame ontwikkelingsdoelen project vanuit het Europese “DEAR”(Development Education and Awareness Raising) programma. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de rol Klimaatverbond Nederland in het bereiken van deze doelen. Voor vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Lawrence Cheuk: lawrence.cheuk@klimaatverbond.nl