Vandaag werd de CO2-prestatieladder, een vinding van ProRail, bedoeld om inzicht te geven in de CO2-uitstoot van bedrijven, in het bijzijn van onder meer kroonprins Willem-Alexander en staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen.

Daardoor kunnen meer bedrijven en ook uit andere sectoren er gebruik van maken. Met de prestatieladder worden bedrijven bij aanbestedingen gestimuleerd hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen.

Zelfregulering

De CO2-ladder werkt duurzaam ondernemen in de hand doordat bij aanbestedingen het gunningvoordeel dat de inschrijver krijgt, groter wordt naarmate de inschrijver hoger op de prestatieladder staat. Staatssecretaris Atsma: "Het is goed dat steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en concreet invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze vorm van zelfregulering past prima in het kabinetsbeleid. De CO2-ladder kan hen hierbij behulpzaam zijn. Het is een flexibel instrument en bedrijven kunnen zelf bepalen hoe hoog zij de lat leggen. De ladder zorgt er voor dat milieudoelstellingen standaard onderdeel gaan uitmaken van de bedrijfsvoering en commerciële afwegingen van een bedrijf. En zo hoort het ook."

Brede toepassing

In de Stichting Klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen nemen bedrijven als Rijkswaterstaat, Prorail, bouwbedrijven en maatschappelijke organisaties deel. De verwachting is dat de CO2-prestatieladder breed toegepast zal gaan worden, vooral in de bouwwereld. Rijkswaterstaat gaat er in ieder geval enthousiast mee aan de slag. Jan Hendrik Dronkers, directeur generaal Rijkswaterstaat: 'ProRail en Rijkswaterstaat zijn de grootste publieke opdrachtgevers in Nederland. Met de toepassing van de CO2 prestatieladder, gaan we een grote duurzaamheidsslag maken in de bouwwereld. Het is belangrijk dat we samen gekomen zijn tot een helder instrumentarium voor duurzaam inkopen in de grond-, weg- en waterbouw. Wij zijn er van overtuigd dat de ladder voor alle betrokkenen een investering is die zichzelf terugverdient." (Bron: I&M 16 maart 2011)