Op maandag 2 oktober gaan 21.215 kinderen in Nederland fietsend, lopend en steppend naar school in plaats van met de auto. In deze Groene Voetstappenweek houden 106 basisscholen een week lang bij hoe de kinderen naar school komen en belonen hen als ze met de fiets, lopend of met het skateboard komen.

Kinderen doen mee met Groene Voetstappen voor het klimaat, schone lucht en verkeersveiligheid rondom school.

Kinderen bewegen over het algemeen graag, maar er kunnen allerlei redenen zijn waardoor toch een derde van de kinderen met de auto naar school worden gebracht. Met de Groene Voetstappenweek kan deze gewoonte veranderd worden in de duurzame en gezonde gewoonte om naar school te fietsen of lopen. Daarmee geven kinderen het goede voorbeeld aan hun ouders en andere volwassenen.

Kinderen die al vroeg op de fiets leren deelnemen aan het verkeer, zorgen voor minder ongelukken en groeien gezonder op, omdat ze bewegen en leren zich zelfstandig te verplaatsen. Wethouder Rik van der Linden ziet dat basisscholen in zijn regio Drechtsteden veel aandacht besteden aan educatie en voorlichting over verkeersveiligheid, maar vindt het ook belangrijk dat er aandacht is voor duurzaamheid, daarom stimuleert hij deelname aan Groene Voetstappen, die beide onderwerpen met elkaar combineert.

Tijdens de actieweek zijn kinderen bezig met de onderwerpen duurzame mobiliteit, CO2-uitstoot, klimaatverandering en wereldburgerschap. Met de ideeën die zij hebben op deze thema’s doen ze mee aan een wedstrijd voor de Philip de Roo prijs. In voorrondes worden de beste ideeën geselecteerd en tijdens de landelijke Kinderklimaattop in maart 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Klimaatverbond Nederland, de organisator van Groene Voetstappen, ondersteunt gemeenten en waterschappen met concrete campagnes om duurzaamheid te stimuleren. De inspiratie en invloed van kinderen zijn binnen Groene Voetstappen en de bijbehorende Kinderklimaattop al 12 jaar een stimulans om ook als volwassenen CO2-uitstoot te beperken. Uit het rapport dat deze week over dit onderwerp is verschenen (zie ook dit bericht), blijkt dat er nog flinke stappen gezet moeten worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.