Het college van de gemeente Krimpenerwaard heeft op 14 februari jl. besloten een schaliegasvrije gemeente te zijn. Met dit besluit wil het college een duidelijk signaal afgeven naar de rijksoverheid en de samenleving tegen de winning van schaliegas en fossiele brandstof in de regio.

Proefboring en winning van gas staat een transitie naar een duurzamere samenleving in de weg. Ook is de kans groot dat de kwetsbare bodem vervuild raakt en verder zakt, zo stelt de gemeente Krimpenerwaard. De gemeenten Schoonhoven, Nederlek, Bergambacht, Ouderkerk en Vlist zijn in 2015 na een herindeling gemeente Krimpenerwaard geworden. De voormalige gemeente Schoonhoven heeft zich in het verleden al schaliegasvrij verklaard.

Haastrecht weigert vergunning voor gaswinning

Ook Haastrecht - toen gemeente Vlist -  heeft zich al eens verzet tegen de proefboringen die aangevraagd werden door Vermilion Energy. Het gasbedrijf kreeg toen niet de nodige vergunningen voor elkaar. Wethouder Bert Vermeij van Oudewater reageerde destijds verheugd op het besluit van zijn buurgemeente. "Boringen zorgen niet alleen voor trillingen, geluidsoverlast en extra verkeersbewegingen, maar ze kunnen ook schade veroorzaken aan de watervoorzieningen en bebouwing. In het Groene Hart levert dit ook nog eens een extra risico op vanwege de slappe veenbodem en de voortdurende bodemdaling", zo stelde de wethouder op de website van zijn gemeente. 

Schaliegasvrije regio

Vermilion Energy is verre van blij met het besluit van de gemeente Krimpenerwaard en is in beroep gegaan tegen de weigering van de vergunningen. Inmiddels is de zitting geweest en wordt eind maart / begin april een uitspraak verwacht. Wat de uitspraak ook zal zijn; duidelijk is dat de ambitie van de gemeente Krimpenerwaard gericht is op een schaliegasvrije regio. Wordt ongetwijfeld vervolgd.