Het Europese bottom-up burgemeestersconvenant voor klimaat en energie (Covenant of Mayors) is op 22 juni samengevoegd met het veel kleinere Compact of Mayors, opgericht door de New Yorkse oud-burgemeester Michael Bloomberg.

De samenvoeging van de twee netwerken is aangekondigd op de VN Klimaattop in Parijs en zal op 22 juni worden ondertekend. Tot voor kort zijn de ondertekenaars van het Covenant hier nog niet over ingelicht en worden er vraagtekens gezet bij dit proces. Gevreest wordt dat beide netwerken in handen van Bloomberg Philanthropies komen en er weinig meer overblijft van het bottom-up karakter van het netwerk. Ook de rol van de Europese Commissie duidt hier op: een EU-commissaris wordt verantwoordelijk.

Climate Alliance, onze Europese zusterorganisatie die samen met Energy Cities het Covenant of Mayors faciliteert, roept daarom de nationale regeringen op zich te bemoeien met deze ondertekening,. Doel hiervan is dat het coördinerend secretariaat niet wordt overgedragen aan Bloomberg, dat de kernprincipes van het Covenant blijvend in acht worden genomen en dat in de toekomstige bestuursstructuur voldoende Europese steden vertegenwoordigd zullen zijn.

Klimaatverbond Nederland staat als Nederlandse initiatiefnemer van het Burgemeestersconvenant volledig achter de Climate Alliance en pleit voor meet transparantie in dit proces en behoud van de Europese waarden binnen het initiatief.

Achtergrond
In 2007 namen een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling na te streven dan de verlaging van de CO2-uitstoot met 20% zoals de Europese Unie in zijn algemeenheid voorstelt. Zo is het Covenant of Mayors initiatief ontstaan, bottom-up, en meteen van harte gesteund door de Europese Commissie. Het werd een succes en meer dan 6.800 gemeenten en hun burgemeesters hebben zich binnen drie jaar aangesloten en meer ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en CO2-uitstoot.

In 2014 initieerde zakenman en voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg het Compact of Mayors, gesteund door VN secretaris Ban Ki-moon. Hierbij zijn 508 gemeenten aangesloten, waarvan ongeveer 50 gemeenten een concreet plan indienden om hun doelstellingen te bereiken. Dit tegenover 5.500 ingediende plannen in het Covenant of Mayors.

Downloads
Factsheet
Overeenkomst