Voor het opknappen van verouderde scholen is de komende twee jaar 165 miljoen euro subsidie beschikbaar. Het is een van de crisismaatregelen van het kabinet. De subsidie biedt een mooie kans voor scholen om fors te besparen op de energierekening en het binnenklimaat te verbeteren.

Een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) van een onafhankelijk deskundige is verplicht bij de subsidieaanvraag. Om de klappen van de crisis een beetje op te vangen, stelt het kabinet 195 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag moet worden gebruikt voor energiebesparende maatregelen en betere ventilatie van scholen. Voor het basis- en speciaal onderwijs is 100 miljoen euro gereserveerd, voor het voortgezet onderwijs 50 miljoen.

Aanvragen snel indienen
Snelheid is belangrijk voor scholen die in willen stappen: de subsidie is alleen beschikbaar voor dit jaar en 2010, in twee ronden. In de eerste ronde komen projecten aan bod die al klaar liggen en dus nog in 2009 of begin 2010 kunnen worden uitgevoerd. In de tweede ronde komen projecten in aanmerking die nog in ontwikkeling zijn, maar vóór 31 december 2010 kunnen worden uitgevoerd.

Onafhankelijk advies
Scholen moeten bij de subsidieaanvraag een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) van een onafhankelijk deskundige indienen. Dit voorkomt dat scholen afhankelijk zijn van inschattingen van een installatiebedrijf over de werkzaamheden en de te verwachten kosten. Het EBA, dat ontwikkeld is door SenterNovem, kost circa 1.250 euro. Scholen krijgen hiervan 1.000 euro vergoed. In het EBA staat onder meer een inventarisatie van het huidige energieverbruik en de kwaliteit van het binnenmilieu van het schoolgebouw. Ook bevat het advies mogelijke maatregelen om het gebouw te verbeteren, inclusief de kosten die daaraan zijn verbonden. Verder loopt het vooruit op de te verwachten energiebesparing en de terugverdientijd van de investeringskosten. Bij de rapportage zit een specifieke bijlage voor de subsidieregeling van OCW, die bij de aanvraag moet worden meegestuurd.

Meer informatie 
Half oktober vindt u alle informatie op de website www.energiekescholen.nl. Op de site van Senter Novem (Frisse Scholen) is nu meer informatie over de regeling te vinden. Hier is ook de regeling te downloaden en zijn er veelgestelde vragen over de EBA te raadplegen.

Zie ook: