Met de Klimaatacademie wil Klimaatverbond Nederland leden (en niet-leden) kennis en hands-on oplossingen aanreiken waarmee zij koplopers in de energietransitie kunnen zijn. In de Klimaatacademie vindt u een reeks van inspirerende workshops en publicaties. Hieronder treft u een overzicht van een aantal workshop die in het najaar van 2018 op diverse locaties in Nederland worden georganiseerd.

U treft hieronder samengevat de thema's, data en locaties van de workshops. Zodra u doorklikt op 'Aanmelden' dan komt u terecht op de aanmeldingspagina van de workshop inclusief prijzen. Meer informatie treft u via een link die bij de workshops vermeld staan. Leden van Klimaatverbond Nederland kunnen met korting deelnemen aan de workshops. Controleer via deze link of uw gemeente lid is van Klimaatverbond Nederland.


ntWarmteplannen, wijkplannen en regionale energie strategie

De klimaattransitie is een complexe verandering en zit vol onzekerheden, ook voor bewoners. Dat vraagt om samen leren en samen op avontuur gaan. Wij zien dat het gesprek met bewoners wordt uitgesteld totdat er een heldere propositie is of versimpeld tot een marketing en communicatieplan. We horen dat professionals bang zijn voor de weerstand van bewoners. Er is wantrouwen van bewoners richting de overheid en woede over warmtenetten. De energietransitie vraagt duidelijk niet enkel technische- en economische- maar ook sociale innovaties.

Met de workshop 'Samen met bewoners op klimaatavontuur: Warmteplannen, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES)' helpen we u om mensen te verbinden en te werken met inclusie. Wij hebben een verhalend model ontwikkeld dat zowel aansluit op de leefwereld van bewoners als op uw organisatieprocessen en daardoor voortgang biedt. Met deze werkplaats helpen we u om in uw project samen te werken met bewoners.

  • ntt9 november: Gemeente Utrecht

Uitgebreide informatie vindt u in deze link.


ntHoe gedragsverandering helpt bij energiebesparing in uw gemeentelijke organisatie

Uw gemeente wilt graag het goede voorbeeld geven en duurzaam werken past in de opgestelde klimaatdoelstellingen. Maar hoe pakt u dit aan? En hoe zorgt u ervoor dat medewerkers actief bijdragen? In de workshop 'Hoe gedragsverandering helpt bij energie-besparing in uw gemeentelijke organisatie' zetten we inzichten uit de gedragspsychologie in om samen tot een actieplan te komen waarmee u vandaag nog kunt beginnen.

Deze workshop laat zien hoe u kansen voor positief duurzaam gedrag binnen uw organisatie kunt ontdekken binnen alle afdelingen. We identificeren positief gedrag en bespreken manieren waarop u dit kunt uitbouwen met behulp van gedragsveranderings-interventies. Met als belangrijk resultaat: draagvlak bij en betrokkenheid van alle collega’s bij de verschillende afdelingen van jullie organisatie en daadwerkelijke besparing van gas en elektriciteit. Op termijn kunt u met deze methode ook water besparen, minder voedsel weggooien en zorgen voor duurzamer woon/werkverkeer.

  • ntt8 november: Gemeente Utrecht

Uitgebreide informatie vindt u in deze link.


ntAardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

De Klimaatacademie organiseert de eendaagse cursus Klimaatwarming-up. Deze cursus is verdeeld over twee actuele thema's:

  • nttaardgasvrije wijken
  • nttklimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast)

Thema’s die in toenemende mate tot vragen van bezorgde burgers zullen leiden en die om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek vragen.

Wat moet u weten over deze onderwerpen en wat kunt u als wethouder, raadslid en ambtenaar doen om impact te hebben op deze gebieden? 

De “Klimaatwarming-ups” bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid. De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici als ook voor ambtenaren voor wie klimaatmitigatie- en adaptatie betrekkelijk nieuw is en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zal staan.

  • ntt12 oktober: Gemeente Den Haag
  • ntt26 oktober: Gemeente Tilburg (laatste plaatsen)

Uitgebreide informatie vindt u in deze link.


De Klimaatacademie is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, een vereniging van en voor lagere overheden op het gebied van klimaatbeleid en energie. info@klimaatverbond.nl