In steeds meer gemeenten zijn de coalities rond en liggen de bestuursakkoorden op tafel. Het goede nieuws is dat in die akkoorden meer ruimte en aandacht is voor lokaal klimaatbeleid. Voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren is het nu de tijd om ècht werk te maken van klimaat. Klimaatacademie - een initiatief van Klimaatverbond Nederland - biedt daarom diverse cursussen aan om aan de zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

 • nttWat omhelst de energietransitie op lokaal niveau nou eigenlijk?
 • nttHoe gaan we in gemeenten van het gas af?
 • nttHoe passen we gemeenten aan tegen de al gaande klimaatverandering?
 • nttHoe kan men verduurzaming van organisaties bewerkstelligen?
 • nttWaarom is de energietransitie belangrijk?
 • nttHoe ga je om met weerstand van inwoners?
 • nttHoe betrek je bewoners bij verduurzaming van de gemeente?

ntDe Klimaatacademie

Deze en tal van andere belangrijke vragen worden beantwoord in diverse gethematiseerde cursussen die de Klimaatacademie u aanbiedt. Het huidige aanbod aan cursussen ziet er als volgt uit:

 • nttRuggengraat voor het klimaat: regie in een complex spelersveld
 • nttSamen met bewoners op klimaatavontuur: grootschalige opwek & wind op land
 • nttGedragsverandering voor een beter klimaat (verduurzaming organisaties)
 • nttKlimaatwarming-ups: over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie
 • nttRoute naar aardgasvrije wijken

Meer inhoudelijke informatie over deze cursussen vindt hier op de website van de Klimaatacademie. De cursussen worden met regelmaat in verschillende regio's door heel Nederland georganiseerd. U kunt zich inschrijven voor de reeds geplande cursussen. Kijk hier in de agenda van de website van Klimaatacademie welke cursussen actueel gepland staan.

ntWorkshop in uw eigen gemeente

Wilt u uw gemeente klaar stomen voor actief lokaal klimaatbeleid? ddan kunt u ook een aanvraag indienen om één of meerdere cursussen te organiseren in uw gemeente.Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail: klimaatacademie@klimaatverbond.nl of telefonisch: 088-0238900.