Voor gemeenten die het Covenant of Mayors hebben ondertekend en nu nog de inventarisatie moeten maken van hun CO2-emissies, is er goed nieuws. Na een lang lobbyproces heeft het Covenant of Mayors Office officieel toestemming gegeven om de waardevolle data uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat Leefomgeving direct in te vullen in een format voor het doen van een nulmeting van de gemeentelijke CO2-uitstoot.

Nog steeds zal een gemeente ongeveer 50% van de benodigde gegevens zelf moeten verzamelen uit de eigen gemeentelijke data. Er zijn drie verplichte sectoren en dat houdt in dat een gemeente voor een groot deel kan kiezen voor sectoren waarvoor data uit de Klimaatmonitor beschikbaar zijn, zoals woningen en utiliteit. Het is aan de gemeente zelf om de sectoren te kiezen.

Voor alle Nederlandse gemeenten (dus niet alleen de Covenant of Mayors ondertekenaars) wordt het format gemaakt en vanaf medio eind april is dit beschikbaar via de Klimaatmonitor-website. Dit betekent in veel gevallen een aanzienlijke tijdwinst bij het verzamelen van de data. Een aantal gemeenten heeft al enthousiast gereageerd en aangegeven dat het format een welkome ondersteuning is.

De emissie inventarisatie (Baseline Emission Inventory) kwantificeert de hoeveelheid CO2 als gevolg van het energieverbruik op het grondgebied van een gemeente. Met het doen van de inventarisatie krijgt de gemeente inzicht welke sectoren, zoals transport en industrie, de grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. De Klimaatmonitor geeft niet alleen inzicht in de huidige uitstoot per sector, de data kunnen ook gebruikt worden om een nulmeting te doen. Voor elke gemeente die de uitstoot van CO2 wil monitoren is dit essentieel. 

Een actueel overzicht van de Nederlandse ondertekenaars is te vinden op de website van het Netwerk Burgemeestersconvenant, het netwerk dat de Nederlandse ondertekenaars van het Covenant of Mayors ondersteunt. Voor meer informatie over het Covenant of Mayors in Nederland kunt u contact opnemen met Nienke Trap (nienke.trap@klimaatverbond.nl). Voor meer informatie over de Klimaatmonitor kunt u contact opnemen met Gert Nijsink (gert.nijsink@rwsleefomgeving.nl).