De nieuwe database Energiezuinig Gebouwd is online. In de database staan 350 energiezuinige voorbeeldprojecten in de gebouwde omgeving in Nederland. De database Energiezuinig Gebouwd is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de database wil het ministerie energiezuinig bouwen stimuleren en laten zien dat energiezuinig bouwen mooie haalbare projecten oplevert. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beheert de database in opdracht van het ministerie.

Aanscherping EPC

De database laat onder andere zien dat de aanscherping van de Energieprestatie Nieuwbouw (EPC) per 1 januari 2015 naar 0,4 in de praktijk goed mogelijk is. Naast nieuwbouwprojecten die voldoen aan de nieuwe EPC-richtlijn staan in de database ook tal van renovatieprojecten. Het gaat om projecten van zowel woning- en utiliteitsbouw als gebiedsontwikkeling. De actuele voorbeeldprojecten in de database Energiezuinig Gebouwd geven niet alleen aan hoe en met wie de projecten zijn gerealiseerd, maar ook wat er van deze projecten te leren valt. “De database is vooral bedoeld ter inspiratie”, zegt Selina Roskam, adviseur bij RVO.nl.

Meer informatie

Database Energiezuinig Gebouwd