Thijs de la Court, algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord (GEA), verlaat het GEA nu ze in een nieuwe fase is beland. “Het pionieren en wegbereiden is voorbij. De evaluatie laat zien dat het tijd is dat het GEA doorgroeit naar een meer programmatische aanpak waarin grote programma’s worden uitgebouwd.

Zo staan programma’s rond Regionale Samenwerking, Wijk van de Toekomst, Mobiliteit, Bedrijven(terreinen) van de Toekomst en Duurzaam Grondgebruik en Landbouw in de startblokken. Een mooi moment om het stokje door te geven en weer terug te keren in het team van Klimaatverbond Nederland om daar nieuwe projecten en programma’s vorm te geven”, aldus scheidend algemeen secretaris Thijs de la Court.

ntGEA naar fase van meer concretisering en minder vrijblijvendheid

De externe evaluatie trekt een heldere conclusie: Het GEA is een brede netwerkclub geworden en heeft absoluut bijgedragen aan de energietransitie in Gelderland. Er is een goede basis neergelegd. Strategische lijnen, die helpend zijn voor een volgende fase, zijn uitgezet. Daadwerkelijke resultaten zijn nog beperkt, maar er zijn wel heel veel bewegingen op gang gebracht. Samenwerking is essentieel om verder te komen. De doelstellingen komen erop neer dat er een hercontractering over doelen en rollen nodig is, met strakke afspraken over de doelen die je wilt bereiken. Die afspraken moeten concreter en minder vrijblijvend.

ntAfbreken van koninkrijkjes en opbouwen van echte samenwerking

“Dit is een goed moment voor een pionier om het stokje door te geven”, vertelt de huidige algemeen secretaris Thijs de la Court. “Ruim vier jaar geleden startten we, direct na mijn wethoudersperiode, met het bouwen van een Gelders Energieakkoord. Dit initiatief groeide snel, van honderd partners naar nu ruim tweehonderd. Van kleine samenwerkingsprojecten naar stevige programma’s. Samen komen we verder is ons motto, en dat betekent bij de start van dit proces het afbreken van koninkrijkjes en het opbouwen van echte samenwerking. Honderden mensen werkten hier aan mee en we kunnen trots zijn op de samenwerking die nu tot stand is gekomen”.

ntWijk van de Toekomst 

Het Gelders Energieakkoord werd opgebouwd naar het voorbeeld van het SER Energieakkoord, waar Thijs de la Court voor het VNG onderhandelaar was. “Dat vormde een goede basis en we hebben het GEA ook, net als het SER Energieakkoord, gestructureerd rond tafels rond specifieke thema’s. Honderden mensen schoven aan en maakten afspraken over gezamenlijke processen en projecten. Dat groeide door naar stevige programma’s, zoals één van onze vlaggenschepen Wijk van de Toekomst.

In dat programma werken gemeenten, wijkbewoners, energiecoöperaties en andere belanghebbenden concreet aan de aardgastransitie. Met succes! We komen nu in de fase dat we dit programma breed gaan uitrollen, zodat het de energietransitie van Gelderland echt groot gaat ondersteunen. Dat zien we ook met onze andere programma’s gebeuren. Tijd dus voor een trekker met wat andere competenties”, zegt de la Court.

ntTerug bij Klimaatverbond Nederland; focus op aanpak CO2-uitstoot

De la Court komt weer terug in het team van Klimaatverbond Nederland. Daar pakt hij, samen met zijn collega Dieuwertje Walch, een nieuw programma op. “We gaan, met het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen, aan het werk met interne CO2 beprijzing. Dat betekent, kort door de bocht, dat overheden in al hun handel en wandel de werkelijke CO2 prijs gaan hanteren.

Daarbij denken we nu aan zo’n 100 Euro per ton CO2. In je aanbestedingen, kosten-baten analyses, berekeningen voor de energietransitie in wijken of je jaarverslagen gaat die prijs dan een reële rol vervullen. Nu nog als ‘interne’ prijs (je betaalt ‘m niet daadwerkelijk, maar gebruikt haar bij afwegingen). Maar natuurlijk bereiden we ons daarmee voor op wat gaat komen in de reële economie. Want in de toekomst zal CO2 echt haar prijs gaan krijgen. Dan hebben we het over 2025 a 2030… dus zaak om je hierop voor te bereiden als gemeente, waterschap of provincie.

Dat is een mooie uitdaging, echt weer pionieren in een weerbarstig werkveld. Dat is wat ik het liefste doe”.

Voor de evaluatie van het Gelders Energieakkoord: https://www.geldersenergieakkoord.nl/nieuws-evenementen/evaluatie