Leesvoer: De lol van verduurzamen. Hoe architecten bijdragen aan het kwalitatief verduurzamen van bestaande woningen. Zes interviews met pioniers met een duurzaamheidsambitie.

In het voorjaar van 2016 heeft BNA Onderzoek (Branchevereniging van architectenbureaus) i.s.m. Carree Architecten en Stache architect geprobeerd antwoorden te vinden op de vraag hoe de verduurzaming van bestaande woningen gekoppeld kan worden aan meer ontwerpkwaliteit.

Het verduurzamen van de woningvoorraad biedt een kans om het klimaat in steden te verbeteren, de CO2-uitstoot te reduceren, maar ook het comfort van de woningen te verhogen en de energierekening omlaag te brengen.
Maar deze verduurzamingsslag vormt ook een risico: met de ‘technische verduurzaming’ van de gebouwen verdwijnt het streven naar schoonheid vaak naar de achtergrond.
Wat kunnen we er aan doen om particuliere woningeigenaren te laten zien dat een duurzaam huis een zinvolle investering is, kan leiden tot meer woongenot, maar ook vooral leuk is? En wat kunnen overheid, corporaties en bouwbedrijven bijdragen aan een duurzame, maar ook esthetische toekomst van de Nederlandse woning?
Onder de leiding van architectuurjournalist Kirsten Hannema zijn zes interviews gehouden met de partijen die betrokken zijn bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad: bewoners, architecten, de welstandscommissie, een woningbouwcorporatie, een bouwer.
De conclusies uit deze gesprekken zijn uitgewerkt en opgeschreven in het magazine ‘De lol van verduurzamen – Hoe architecten bijdragen aan het kwalitatief verduurzamen van bestaande woningen’. Met dit magazine wil BNA Onderzoek inzicht geven in de huidige stand van zaken en de discussie over ruimtelijke kwaliteit op gang brengen. Daarnaast hopen ze het enthousiasme en plezier dat spreekt uit deze projecten over te brengen: de lol van verduurzamen.

Onderzoek - De lol van verduurzamen