Klimaatverbond Nederland heeft samen met staatssecretaris Mansveld, MVO Nederland en Natuur & Milieu het initiatief genomen voor De Nederlandse Klimaatcoalitie. Deze Klimaatcoalitie is gericht op een Klimaatneutraal Nederland in 2050. Voor Klimaatverbond Nederland zijn in deze transitie echte doorbraken nodig gericht op een circulaire economie met nieuwe maatschappelijke verdienmodellen.

De Nederlandse Klimaatcoalitie start op 25 november met een bijeenkomst van bedrijven, overheden en ngo’s die eveneens een doorbraak naar een Klimaatneutraal Nederland in 2050 noodzakelijk achten. Wij laten het stadium van ‘willen’ achter ons en gaan verder door daadwerkelijk te doen en te laten zien.

Decentrale overheden die deze ambitie ondersteunen kunnen zich melden bij Klimaatverbond Nederland: donald.van.den.akker@klimaatverbond.nl.

De reeds deelnemende organisaties zijn:

 • nttGemeente Breda
 • nttGemeente Delft
 • nttGemeente Diemen
 • nttGemeente Doetinchem
 • nttGemeente Dordrecht
 • nttGemeente Geldermalsen
 • nttGemeente Haarlem
 • nttGemeente Lochem
 • nttGemeente Nijmegen
 • nttGemeente Schiedam
 • nttGemeente Tilburg
 • nttGemeente Uithoorn
 • nttGemeente Utrecht
 • nttGemeente Zaanstad
 • nttGemeente Zutphen
 • nttProvincie Gelderland
 • nttAannemersbedrijf Dijkhuis
 • nttMinisterie I&M
 • nttBunzl
 • nttDe Groene Zaak
 • nttDSM
 • nttFriesland Campina
 • nttInterFace
 • nttLandal GreenParks
 • nttNS
 • nttPhilips
 • nttSNS
 • nttTendris
 • nttTUI Benelux
 • nttVitens
 • nttClimate-Kic
 • nttKlimaatplein
 • nttKlimaatverbond Nederland
 • nttMVO Nederland
 • nttIUCN
 • nttNatuur & Milieu
 • nttODE/e-Decentraal

Lees hier de brief over de Klimaatcoalitie die staatssecretaris Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.