Vier jaar geleden startten we vol trots met De Nederlandse Klimaatcoalitie (NKC): een maatschappelijk initiatief van bedrijven, ngo’s en decentrale overheden. We bundelden de krachten voor een ambitieus Klimaatakkoord in Parijs. En we werkten gezamenlijk toe naar een klimaatneutrale samenleving in 2050.

Partijen werden geïnspireerd, geïnformeerd en met elkaar verbonden via een online omgeving, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. We rapporteerden de voortgang via publicaties en maakten deze zichtbaar met de Klimaatprijs. En met resultaat: deelnemers lieten zien dat een versneld reductietempo in de praktijk haalbaar is. Partijen die meermaals over hun footprint rapporteerden lieten een gemiddelde besparing van 12% zien.

ntNieuwe fase Klimaatakkoord

Toch hebben we het besluit genomen om de coalitie in de huidige vorm stop te zetten. Hoewel er nog veel werk te verrichten is om tot een klimaatneutrale samenleving te komen, denken we dat andere initiatieven nodig zijn om de volgende stap te zetten.

De ambities uit het Parijse Klimaatakkoord worden momenteel doorvertaald naar Nederlands beleid in het Nederlandse Klimaatakkoord. In juli presenteerden de onderhandelende bedrijven, maatschappelijke partijen en de Rijksoverheid een voorstel voor de hoofdlijnen. Als initiatiefnemers van de Klimaatcoalitie richten wij ons nu op stevige, concrete maatregelen in dit akkoord, om de ambities ook realiteit te maken.

We zien daarnaast dat bedrijven nog steeds zelf aan de slag willen met CO2-besparing. Hiervoor blijft CO2-rapportage een belangrijk middel, maar wij zijn tot de conclusie gekomen dat andere partijen deze rol al voldoende oppakken en dat de Klimaatcoalitie hiervoor niet noodzakelijk is.

ntVervolgstappen voor CO2-reductie

Aanvullend op het meten en transparant rapporteren van CO2-uitstoot is het op een juiste wijze beprijzen van CO2-emissies een onmisbaar element om een klimaatneutrale samenleving te realiseren. Het is een actueel thema met veel discussie, nog veelal gebaseerd op aannames en vooronderstellingen. Een aantal NKC-leden (en ook andere organisaties) hebben inmiddels enige ervaring opgedaan met interne (schaduw) beprijzing van CO2. Er bestaat een wens om deze kennis en ervaring te bundelen en daarop gezamenlijk door te ontwikkelen. 

Daarom willen wij een Innovatieproject starten met deze koplopers, en partijen die hierop aan willen haken. Vooralsnog zullen we hierbij decentrale overheden en bedrijven scheiden aangezien er bij beide doelgroepen heel specifieke zaken spelen. Klimaatverbond Nederland zal het project met decentrale overheden begeleiden en MVO Nederland die met bedrijven.

Deelnemers die de Klimaatbarometer hebben ingevuld, worden in september benaderd om een enquête over CO2-beprijzing in te vullen. Daarnaast organiseren we een eerste startbijeenkomst op 30 oktober 2018, voor geïnteresseerde partijen. Heeft u interesse om aanwezig te zijn? Stuur dan een mail naar r.oelen@mvonederland.nl.

ntPraktisch

  • nttAls onderdeel van de afwikkeling worden de ingevoerde gegevens in de Klimaatbarometer verwijderd. Deelnemers die dit willen, kunnen hun gegevens nog opvragen tot 26 oktober 2018, door een email te sturen naar info@klimaatcoalitie.nl of vanuit uw profiel op www.klimaatcoalitie.nl.
  • nttDe online community van de Nederlandse Klimaatcoalitie is onderdeel van het grotere Futureproof.community. Om jullie te blijven faciliteren en ondersteunen blijven de deelnemers en hun verhalen zichtbaar in de vorm van deze cirkelpagina (een subcommunity). Uiteraard staat het iedereen vrij om zijn of haar persoonsprofiel te wijzigen of te verwijderen. Mail voor 26 oktober naar info@klimaatcoalitie.nl als u hier ondersteuning bij wilt. Deelnemers zijn van harte welkom om te blijven matchen, delen en inspiratie op te doen. Bovendien kan iedereen die aan klimaatneutraliteit wil werken aansluiten om online te matchen. 
  • nttDaarnaast presenteren we in de volgende nieuwsbrief een overzicht van alternatieve instrumenten en partners binnen de coalitie die kunnen helpen bij het registreren en rapporteren van uw CO2-footprint.

We willen alle 750 deelnemers heel graag bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en hopen velen van u te treffen op 30 oktober of een andere gelegenheid. Vragen en opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom.

MVO Nederland
Natuur & Milieu
Klimaatverbond Nederland
Ministerie van Infrastructuur & Milieu