Deze zomer hadden we te maken met twee nationale hittegolven. Nederlanders zochten massaal verkoeling in de vorm van ventilatoren en airco’s. De stijgende koeltevraag en energievraag gaat de komende jaren een groter thema worden in de energietransitie is onze voorspelling.

De uitspraak van een rechter uit Amsterdam is hier een bevestiging van. De uitspraak van de rechter: huurders hoeven niet alleen naar oplossingen te zoeken om het huis koel te houden, woningcorporatie Ymere moet zelf opties voor de verkoeling van huurwoningen onderzoeken. Vanwege het opwarmende klimaat zullen er méér- én warmere zomerdagen voorkomen. Het gevolg: de behoefte aan actieve koeling, bijvoorbeeld in de vorm van airconditioning, stijgt. De uitdaging die ons te wachten staat: hoe koppel je de stijgende koeltebehoefte en stijgende energievraag aan de Regionale Energie Strategieën?

Energievraag koeltebehoefte niet in beeld

In april dit jaar publiceerde Klimaatverbond Nederland de resultaten van een enquête die werd gehouden onder decentrale overheden. Hierin stond de vraag centraal in welke mate decentrale overheden rekening houden met de energievraag die samenhangt met de groeiende koeltebehoefte. De onderzoeksresultaten hierover vindt u via deze link.Op een enkele uitzondering na blijkt dit vraagstuk nog onbekend te zijn. Ook tijdens diverse bijeenkomsten (congressen, symposia en werkconferenties) bleek dit vraagstuk niet op de agenda’s te staan.

Grote interesse voor koeltebehoefte

De uitkomsten van dit onderzoek, gekoppeld aan de tropische dagen en hittegolven deze zomer, trok de aandacht van verschillende (landelijke) media. Jan Engels, kwartiermaker koeltebeleid bij onze organisatie, gaf uitleg over de stijgende koelte- en energievraag en werd opgepikt door onder andere het NRC, de NOS en de Telegraaf. Dit zorgde voor veel aandacht en discussies over de hitte en verkoelingssystemen zowel op het procesmatige als op het technische vlak.

Vervolgstappen

De eerste stap om de koeltevraag beleidsmatig op de agenda te zetten bij bijvoorbeeld de Rijksoverheid. Het biedt de kans pilotprojecten op te starten met een aantal koploper gemeenten. Met deze opgedane kennis willen wij onze leden ondersteunen met een praktijkgerichte aanpak. Dit vraagstuk pakken wij niet alleen aan, wij werken samen met verschillende marktpartijen en kennisinstellingen. Platform 31 is een van die partijen. Daarnaast startten wij ‘alliantie koelte’. Een werkgroepsvorm waarin wij samenwerken met WE-adviseurs, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), en Tauw. De eerste stap is al gezet met een workshop op het Nationaal Congres Klimaatadaptatie.

Meer weten?

Door middel van kennisdeling en samenwerking dragen wij bij aan de bewustwording over dit belangrijke vraagstuk. Wij ondersteunen onze leden met een praktijkgerichte aanpak. Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u ondersteuning nodig bij het koeltevraagstuk? Neem gerust contact op, of u nu lid bent of niet. Dat kan met Jan Engels (jan.engels@klimaatverbond.nl) of met Maisam Haydary (maisam.haydary@klimaatverbond.nl). Telefonisch kan ook: bel 088-023890.

Foto: Unsplash.com