DEN HAAG (gepubliceerd in: Energeia, 25-10-'13) - E-decentraal, het Klimaatverbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn niet te spreken over de manier waarop de belastingkorting voor energiecoöperaties, een van de maatregelen uit het energieakkoord, wordt uitgewerkt door het ministerie van Financiën. Het ministerie heeft in het Belastingplan 2014 de regeling opgenomen, maar werpt volgens de belangengroepen beperkingen op die veel coöperaties en VVE's uitsluit.

In het energieakkoord is opgenomen dat decentrale opwek van duurzame energie wordt gestimuleerd door middel van een belastingkorting van 7,5 cent per kWh voor coöperaties van kleinverbruikers, mits het verbruik en de opwek plaatsvinden binnen een zogenaamde 'postcoderoos': een viercijferige postcode plus de vier aangrenzende postcodes. Die postcoderoos was al een beperking waar de nodige onvrede over bestond, maar volgens de gemeenten en E-decentraal staan in de uitwerking van de regeling in het Belastingplan 2014 zo veel mitsen en maren, dat een "stapeling van beperkingen" ontstaat die er voor zorgt dat de regeling nauwelijks nog iets kan betekenen voor decentrale energie.


De Tweede Kamer vergadert maandag over het Belastingplan 2014. "De partijen die het energieakkoord hebben getekend zijn het met elkaar eens dat moet worden gestreefd naar een zo eenvoudig en efficiënt mogelijke uitvoering van de kortingsregeling zodat het lokale energiecoöperaties en VVE's kansen biedt", aldus E-decentraal in een brief aan alle Kamerleden. "Los van de discussies over nut en noodzaak van de individuele beperkingen, constateren wij dat er niet bepaald een eenvoudige en ruimhartige regeling ontstaat." E-decentraal wijst de Kamerleden er fijntjes op dat in een aangenomen motie van Jan Vos (PVDA) juist voor wordt gepleit om de regeling "zo ruimhartig mogelijk vorm te geven".

Een voorbeeld van een onnodige beperking in het belastingplan is volgens E-decentraal de eis dat de productie-installatie juridisch en economisch eigendom moet zijn van de coöperatie. Volgens E-decentraal is dat vaak niet het geval, omdat het bij coöperaties gebruikelijk is om een installatie onder te brengen bij een aparte rechtspersoon, waar de coöperatie dan weer aandeelhouder van is. "Vaak eisen coöperatieleden en andere financiers juist een dergelijke constructie", schrijft de belangenvereniging. Ook lease- of huurconstructies worden door de eigendomseis uitgesloten van de kortingsregeling.

Een ander punt van discussie is de vraag of ook ondernemers en kleine bedrijven -zakelijke kleinverbruikers- lid mogen zijn van een coöperatie. Zoals het nu in het belastingplan staat, mogen alleen coöperaties die geheel uit "natuurlijke personen" bestaan, gebruik maken van de kortingsregeling. E-decentraal en de gemeenten vinden het logisch dat bedrijven die lid zijn van zo'n coöperatie de korting niet krijgen, maar zien niet in waarom de hele coöperatie dan geen kortingsregeling zou mogen toepassen. Het is volgens hen opnieuw een onnodige beperking, omdat deelname van bedrijven coöperaties sterker kan maken.

Over dit punt waren ook Kamervragen gesteld door Liesbeth van Tongeren en Jesse Klaver (beide Groenlinks). In antwoord op die vragen zegt staatssecretaris Frans Weekers (financiën) dat er wel uitzonderingen mogelijk zijn: "Coöperaties en VVE's waarvan één of meer leden ondernemer zijn komen in beginsel niet voor toepassing van de regeling in aanmerking. Bij ministeriële regeling zal echter worden geregeld onder welke omstandigheden de inspecteur hierop een uitzondering kan maken. In beperkte mate zullen daardoor ook natuurlijke personen die ondernemer zijn, zoals ZZP'ers, lid kunnen zijn van een coöperatie of VVE die mag deelnemen aan de regeling", aldus Weekers.


Copyright©, Energeia, 2013