Binnenkort gaat het landelijke programma Energieke scholen van start. Hierbij gaan leerlingen zelf op school aan de slag met energie en binnenmilieu en nemen de eerste stappen om basisscholen energiezuiniger en gezonder te maken.

Het doel is om structurele aandacht voor en toename van het treffen van energiebesparende en binnenmilieuverbeterende maatregelen in schoolgebouwen bij de directies, schoolbesturen en de leerlingen voor het basisonderwijs. Een hulpmiddel hierbij is het interactieve lespakket. Het resultaat van dit traject is een leerlingenadvies, dat samen met een deskundig maatwerkadvies aan het schoolbestuur en/of wethouder van de gemeente wordt overhandigd. Vervolgens is het aan het bestuur om de voorwaarden te scheppen om de geadviseerde maatregelen uit te gaan voeren. Het is duidelijk dat de acties niet los van elkaar staan. Gemeenten kunnen helpen om technische en financiële drempels te slechten en mede zo hun SLOK-doelstellingen op het gebied van energiebesparing realiseren. Om gemeenten en schoolbesturen te ondersteunen bij de uitvoering van die maatregelen inventariseert Het Klimaatverbond in het kader van Energieke scholen de financiële arrangementen die reeds zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn en die de drempel kunnen verlagen om economisch rendabele maatregelen toe te passen. Heeft u zulke ervaringen of weet u dit van anderen, laat het ons dan weten. Heeft u een goed voorbeeld van een financieel arrangement? Tegen welke obstakels bent u aangelopen en hoe is dat opgelost? Alle arrangementen worden beschreven, getest en meegenomen in het programma, dat u straks ook kunt inzetten in uw gemeente. Een telefoontje of e-mail is voldoende, we nemen dan snel contact met u op. Meer informatie: Laury Schepers; laury.schepers@klimaatverbond.nl; 055 5 260 890.