Op 2 en 3 juni vindt in Apeldoorn het VNG Jaarcongres plaats. Inspireren, handvatten bieden en gemeenten inzichten meegeven zal deze dagen centraal staan. Het congres zal een afwisselend en inspirerend programma bieden waarin ruimte is voor dialoog en het delen van kennis. Klimaatverbond Nederland wil u graag wijzen op deelcongres 23, dat op 2 juni in de middag plaatsvindt. Deze deelconferentie draagt als titel 'Duurzaamheid, lokaal en mondiaal verbonden'.

Inhoud 'Duurzaamheid, lokaal en mondiaal verbonden'
Energieakkoord, Agenda Stad, Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De beleidsagenda’s in eigen land en die op EU- of wereldniveau zijn niet los van elkaar te zien. Mondiale ontwikkelingen hebben hun weerslag op uitdagingen in onze eigen gemeenten. En omgekeerd is de inzet en bijdrage van het lokale niveau onmisbaar om doelen op een hogere schaal te kunnen realiseren. We herinneren ons de speech van Benjamin Barber vorig jaar tijdens het VNG Jaarcongres: ‘If Mayors Ruled the World’. Maar hóe maken we de verbinding tussen mondiale, nationale en lokale ambities? Hoe maakt ú de verbinding?

Met dit deelcongres willen we u inspireren en uitdagen. We bieden voorbeelden uit binnen- en buitenland van hoe de verbinding te maken tussen mondiale doelen en lokaal beleid. Nederlandse gemeenten hebben veel te bieden, maar kunnen ook veel leren van anderen. Daarom vragen we ook uw inbreng: hoe verbindt ú daar met hier, hoe draagt úw lokale inzet bij aan de mondiale agenda en (hoe) wilt u deel zijn van een bredere beweging?

Met medewerking van:

  • nttPeter Pluschke, wethouder Neurenberg en tevens vice-voorzitter Milieucommissie van Eurocities
  • nttWethouders Dublin en Gent

De voertaal tijdens dit deelcongres is Engels.

Klik hier voor meer informatie over het VNG Jaarcongres.