Op de eerste dag van de achttiende VN-Klimaatconferentie in Doha (Qatar) adviseerden basisschoolleerlingen uit heel Nederland besluitvormers met hun scherpe vragen en creatieve ideeën.

Onder leiding van Prinses Laurentien gingen zij in gesprek met Wilma Mansveld (staatssecretaris Infrastructuur en Milieu), Gabe van Wijk (Nationale Jeugdraad), Jurjen Algra (marketing manager GreenChoice), Robert Linnekamp (wethouder en voorzitter Klimaatverbond) en Anna Schoemakers (directeur Klimaatverbond) over de belangrijkste uitdagingen.De staatssecretaris neemt de uitkomsten van het gesprek en een speciale Gouden Tip van de kinderen mee naar Qatar.

Kinderen in gesprek met besluitvormers

Tijdens het gesprek stonden de kinderen centraal en spraken zij met de volwassenen over belangrijke thema's die belangrijk zijn tijdens de klimaattop in Qatar. Zo spraken ze onder andere over de kloof tussen rijk en arm en klimaatverandering. Met in het achterhoofd dat het Kyoto Protocol aan het einde van dit jaar afloopt, raden de kinderen aan om de afspraken die wel goed bevallen door te zetten en daarna te kijken welke problemen er nog bestaan en daar nieuwe afspraken voor te maken. Want de kinderen benadrukken dat "als je afspraken maakt, je die ook moet nakomen". Prinses Laurentien vatte deze inbreng samen met de wens: "Dat de grote mensen niet alleen zeggen wat ze doen, maar doen wat ze zeggen." De kinderen onderstreepten ook hoe belangrijk het is dat we nu iets doen, want "anders is er niets meer over voor onze kinderen en kleinkinderen". Ze vinden dat "volwassenen teveel beslissingen nemen die niet goed zijn voor het klimaat." Daar moet volgens de kinderen verandering in komen.

De Gouden Tip van 2012

In het ochtendprogramma hebben de kinderen in workshops ideeen en tips besproken waarvan zij vinden dat die uitgevoerd zouden moeten worden voor het klimaat. In elke workshop is een tip uitgekozen die aan de jury is gepresenteerd. De Gouden Tip 2012 is dat er op iedere school een Kinderklimaattop georganiseerd zou moeten worden. De jury koos deze Gouden Tip, omdat volgens Joke de Vroom (ministerie IenM): "we het ongelooflijk leuk vinden dat de kinderen er zelf morgen direct mee aan de slag kunnen en dat je er dan verschillende volwassenen bij kunt betrekken als een burgemeester, een schoolhoofd, en ouders". De jury bestond naast de voorzitster Joke de Vroom uit Gabe van Wijk en Robert Linnekamp. De Gouden Tip 2012 is aangeboden aan staatssecretaris Mansveld. Haar reactie: "De Gouden Tip 2012 helpt enorm om met jonge mensen na te denken over hoe we omgaan met klimaatverandering. Ik kom voor een 'Kinderklimaattop in de klas' graag naar de klas van Fabienne, Jet, Lise en Elyse, die met deze Gouden Tip zijn gekomen." Daarnaast beloofde ze dat ze bij de eerste Kinderklimaattop zou komen die door een school zelf wordt georganiseerd. De kinderen bedachten naast de Gouden Tip ook tips als: energie uit sportapparaten van de sportschool, elektriciteit uit je eigen schoen, je mobiel opladen met je fiets, natuurlijke speeltoestellen in plaats van plastic, automatische stroom afsluiter (ASA) en zonnepanelen in stoepen en muren. Ze lieten vandaag zien hoe belangrijk zij deze onderwerpen vinden en hoeveel creatieve oplossingen zij hebben.

Ruim 2.118.714 Groene Voetstappen gaan naar Qatar

Tijdens de live verbinding met Qatar spraken de kinderen met de VN jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling Ralien Bekkers en Liset Meddens van de NJR (Nationale Jeugd Raad). Zij zijn samen in Qatar met andere jongeren op de VN Klimaattop om ervoor te zorgen dat de huidige generatie niet zonder hen beslist over hun toekomst. Ralien en Liset ontmoeten samen met klimaatgezant Hugo von Meijenfeldt later deze week Christiana Figueres (hoofd van de VN Klimaattop) om alle adviezen door te geven en de 2.118.714 Europese Groene Voetstappen te overhandigen.

Achtergrond

Groene Voetstappen worden aangeboden aan secretaris VN Klimaattop De kinderen vertegenwoordigden deze dag 35.694 basisschoolleerlingen die in september tijdens de 'Europese Mobiliteitsweek' Groene Voetstappen verzamelden. Zij deden dit door een week lang zoveel mogelijk lopend, steppend en fietsend naar school te gaan. Voor elke heen- of terugreis die lopend of fietsend werd afgelegd, kregen ze een Groene Voetstap. In totaal zijn in Nederland ruim 100.000 Groene Voetstappen verzameld. Alle Europese Groene Voetstappen worden deze week in Qatar aangeboden aan Christiana Figueres, secretaris-generaal van het VN-klimaatbureau UNFCCC. Groene Voetstappen en de afsluitende Kinderklimaattop zijn een initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland ondersteund door gemeenten, Milieudiensten en Natuur- en Milieu- Educatiecentra. Dit jaar was het ministerie Infrastructuur en Milieu gastheer van de vijfde Kinderklimaattop. Gabe van Wijk zorgde voor het contact met de VN-jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling in Qatar. Zij zijn te volgen via Twitter @RalienBekkers en @LisetMeddens en via Facebook.