Vanmiddag bieden VNO-NCW, MKB-Nederland, NEVI, De Groene Zaak en MVO Nederland hun Advies Duurzaam Inkopen aan aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Het advies bevat 11 concrete aanbevelingen voor een ambitieuze aanpak van duurzaam inkopen door de overheid. Centraal staan vertrouwen, ambitie en een continue dialoog tussen overheidsinkopers en marktpartijen.

Reacties op conceptadvies zo veel mogelijk verwerkt

De afgelopen maanden hebben de vijf organisaties in een werkgroep aan het advies gewerkt. Begin mei presenteerde de werkgroep een conceptadvies, waarop veel brancheverenigingen, bedrijven, overheden en NGO's reageerden. Deze reacties zijn zo veel mogelijk verwerkt in het uiteindelijke advies. Willem Lageweg, directeur MVO Nederland: 'Onder meer op basis van de respons van onze achterban benadrukken we in het advies het belang van nauwere samenwerking tussen overheidsinkopers en marktpartijen. Daarnaast kiezen we vanuit de markt duidelijk voor ambitie én adviseren we veel aandacht te besteden aan goede communicatie tussen, en professionalisering van de betrokken partijen'.

Download het Advies Duurzaam Inkopen (pdf)

Download de aanbiedingsbrief aan staatssecretaris Atsma (pdf)

Download het officiele persbericht (pdf)

Lees meer over het advies in het dossier Duurzaam inkopen door overheden