Delen is helemaal 2012. Samen met LetShare gaat Het Klimaatverbond daarom het komende jaar enkele pilots bij gemeenten uitvoeren om te kijken welke faciliteiten binnen een gemeente beter kunnen worden benut. Dit is vanuit de gedachte dat delen leidt tot een efficiëntere inzet van spullen en voorzieningen waardoor een aanzienlijk kostenvoordeel wordt gehaald. Het efficiënter gebruik van faciliteiten is natuurlijk duurzaam!

LetShare heeft een reserveringssysteem ontwikkeld waarmee bedrijven en ZZP-ers werkplekken kunnen delen: LetShare Offices. Bedrijven die één of meerdere dagen per week een werkplek over hebben, kunnen deze gemakkelijk aanbieden via de website www.letshare.com. ZZP-ers kunnen op die manier een goedkope werkplek of vergaderlocatie huren en nieuwe contacten leggen tijdens het werk. Bedrijven kunnen interne leegstand verzachten door een vergoeding te vragen voor het gebruik van hun lege werkplekken. Gemeenten kunnen helpen om dit innovatieve initiatief onder de aandacht te brengen bij hun bedrijfsleven en geven ZZP-ers hiermee een steuntje in de rug. Dat wilt u voor uw gemeente toch ook?

Ziet u binnen uw gemeente kansen voor LetShare Offices, het hosten van de LetShare Day op 6 maart of één van de andere LetShare pilots? Neem dan contact op met Anna Schoemakers (Klimaatverbond).