In de Nederlandse diepe ondergrond bevinden zich schaliegas en steenkoolgas. Op dit moment is er een moratorium op schaliegasboringen in Nederland, maar dit moratorium loopt in 2015 af. Milieudefensie en Klimaatverbond Nederland organiseren op donderdagmiddag 4 december van 13:00 - 17:00 uur in de Verkade Fabriek in Den Bosch een studiedag over schaliegas voor bestuurders, wethouders en ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen.

Op deze studiedag zal aandacht worden besteed aan:

  • nttde juridische aspecten van schaliegaswinning en de rol van gemeenten, provincies en waterschappen – professor Jonathan Verschuuren, Tilburg Sustainability Centre
  • nttde mogelijkheden voor lagere overheden om invloed uit te oefenen op landelijke en lokale besluitvorming over schaliegas – Mr. Jacqueline Mineur, jurist natuur- en omgevingsrecht, Milieudefensie
  • nttde laatste wetenschappelijke inzichten op de risico's van schaliegasboringen op het gebied van hydrologie, luchtverontreiniging en aardbevingsrisico – Dr. Ko van Huissteden, Vrije Universiteit
  • nttuitwisseling van ervaringen en ideeën tussen gemeenten, provincies en waterschappen

Schaliegas en steenkoolgas in de diepe ondergrond
In de Nederlandse diepe ondergrond bevindt zich schaliegas en steenkoolgas. Dit is aardgas dat alleen gewonnen kan worden door toepassing van een technologie genaamd fracken waarbij onder hoge druk
chemicaliën, zand en water in de bodem gepompt worden. Door de negatieve ervaringen met deze technologie – grondwatervervuiling, aardbevingen, landschapsaantasting – in bijvoorbeeld de Verenigde
Staten is deze manier van gaswinning ook in Nederland omstreden.

Moratorium op schaliegasboringen
Op dit moment is er een moratorium op schaliegasboringen in Nederland. Dit moratorium loopt in 2015 af wanneer een studie naar de meest geschikte locaties voor schaliegaswinning in Nederland is afgerond.
Uit de recent door het ministerie van Economische Zaken gepubliceerde onderzoeksopdracht voor deze locatiestudie blijkt dat het zoekgebied naar boorlocaties een groot deel van Nederland bestrijkt. Kwetsbare gebieden zoals de ecologische hoofdstructuur of boringsvrije zones – door de provincies ingesteld om het grondwater te beschermen – worden niet uitgesloten, ook blijft boren in verstedelijkt gebied tot de mogelijkheden behoren.

Conceptprogramma Studiedag Schaliegas
12:30 – 13:00 Inloop met broodjes
13:00 – 13:15 Opening door Geert Ritsema van Milieudefensie
13:15 – 14:00 De laatste wetenschappelijke inzichten op de risico's van schaliegasboringen op het gebied van hydrologie, luchtverontreiniging en aardbevingsrisico – Dr. Ko van Huissteden, Vrije Universiteit
14:00 – 14:45 De juridische aspecten van schaliegaswinning en de rol van gemeenten, provincies en waterschappen – prof. mr. Jonathan Verschuuren, hoogleraar internationaal en Europees milieurecht bij Tilburg Sustainability Center en het Center for Transboundary Legal Development
14:45 – 15:15 De mogelijkheden voor lagere overheden om invloed uit te oefenen op landelijke en lokale besluitvorming over schaliegas – Mr. Drs. Jacqueline Mineur, jurist omgevingsrecht bij Milieudefensie.
15:15 – 15:45 Ervaringen uit de gemeente Noordoostpolder – Andries Poppe, wethouder  Gemeente Noordoostpolder
15:45 – 16:00 Afsluiting (door Ike Teuling, Milieudefensie)
16:00 – 17:30 Netwerkmarkt met borrel – mogelijkheid tot napraten en discussie met de sprekers van de studiedag

De officiële uitnodiging is hier te vinden. Deelname is gratis en aanmelden kan via schaliegas@milieudefensie.nl.