Energy Cities, de Europese vereniging van lagere overheden verspreid over 150 landen die hun krachten hebben gebundeld om een duurzame energievoorziening te realiseren en waar u als lid van Het Klimaatverbond geassocieerd lid van bent, is dit jaar gestart met het maken en bespreken van voorstellen die een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie in steden en gemeenten in Europa.

Deze voorstellen zijn gebaseerd op een innovatieve aanpak en baanbrekende toepassingen die de lange termijn doelstelling van een energieneutrale gemeente dichterbij brengen, en waar het voor inwoners prettig leven is. Energy Cities heeft 30 projectvoorstellen verzameld en gepubliceerd. Het boekje is op de Rio +20- top gepresenteerd door Eckart Würzner, burgemeester van Heidelberg en voorzitter van Energy Cities en door Evelyne Huytebroeck, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vice-voorzitter van Energy Cities.

Download de uitgave hier:

- http://www.energy-cities.eu/30proposals (in het Engels)

- http://www.energy-cities.eu/30propositions (in het Frans)

U vindt op deze pagina onder andere:

- Het boekje van de voorstellen, in PDF en leesbaar online

- De toegang tot de wiki-versie van de voorstellen

Energy Cities illustreert de voorstellen met lokale voorbeelden. U kunt nogbijdragen aan de wiki van het boekje: http://energy-cities.eu/wiki/transition/FR of http://energy-cities.eu/wiki/transition/EN.