Ook aankomend jaar krijgen basisschoolleerlingen de kans om mee te doen aan de Groene Voetstappen-actieweek om onze bijdrage aan de klimaatverandering te verminderen. Gedurende één week in september óf oktober kunnen zij Groene Voetstappen zetten door lopend, fietsend, steppend of skeelerend naar school te komen.

Deze concrete actie gaat gepaard met leerzame opdrachten over duurzame mobiliteit, beweging en het klimaat. Biedt u de scholen in uw gemeente de kans om mee aan deze bewustwordingsactie?!

Slogan 2013

De slogan van de Europese Mobiliteitsweek voor dit jaar is: "Schone lucht - Jij bent aan zet". Want door de kwaliteit van de lucht die wij inademen te verbeteren wordt Europa gezonder en blijer! "Schone lucht- Jij bent aan zet!", laat zien dat burgers ook macht hebben de luchtkwaliteit te verbeteren door hun keuze voor bepaalde vervoersmiddelen. De slogan is een geheugensteun dat we allemaal deel uit maken van het systeem en dat zelfs kleine veranderingen de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, door  bijvoorbeeld fietsend naar school gaan in plaats van met de auto of te kiezen voor bus of trein.

Nieuw: Vrije keuze van deelnameweek!

Is de derde week van september te vroeg in het schooljaar? In antwoord op vele verzoeken is het dit jaar ook mogelijk om de Groene Voetstappenweek uit te voeren in week 39 of 40, in plaats van 16 tot 22 september (week 38). Om de campagne nog levendiger te maken kan ervoor gekozen worden om de actieweek een extra aandachtspunt mee te geven. U kunt daarbij denken aan activiteiten rondom sport, overgewicht, geluk, groene omgeving, etc. Wij bieden samen met diverse landelijke partners hiervoor een mooi menu aan. Binnenkort vindt u de bijbehorende acties op www.groenevoetstappen.nl, daar kunt u zich ook aanmelden voor de 'Groene voetstappen-nieuwsbrief'.

Kinderklimaattop 2012

Tijdens de Kinderklimaattop in Den Haag hebben afgevaardigde kinderen van de verschillende Groene Voetstapscholen diverse tips gepresenteerd aan een jury van belangrijke Nederlanders. De juryleden hebben hieruit één Gouden Tip gekozen die zij wilden uitvoeren en dat is geworden: Een kinderklimaattop in iedere klas! Hiervoor hebben wij samen met het Ministerie van IenM  een mooi plan bedacht dat de komende maanden zal worden uitgevoerd.

Groene Voetstappen in het volgende schooljaar

Vanaf volgende week is het weer mogelijk uw school aan te melden door actieboekjes en stickervellen te bestellen. Stuur deze nieuwsbrief ook gerust door naar de basisscholen in uw gemeente of verwijs hen naar www.groenevoetstappen.nl.

N.B. Wegens verhuizing van www.groenevoetstappen.nl naar een andere server zijn bepaalde nieuwsberichten momenteel niet zichtbaar en kunt u foutmeldingen tegenkomen. Naar verwachting zal binnen anderhalve week de website weer volledig functioneren. Dan kunnen ook de boekjes besteld worden!