Klimaatverbond Nederland participeert in de Lokale Energie Etalage van de VNG. Hiermee ondersteunen wij het Energiemonitoringsprogramma, voortgekomen uit het SER Energieakkoord. Los hiervan worden ook internationaal energiegegevens van gemeenten gemonitord. Onder andere in het 'Carbon Disclosure Project' (CDP).

Het ‘Carbon Disclosure Project’ (CDP) nodigt ook dit jaar weer steden en gemeenten wereldwijd uit om mee te doen aan het Steden programma en hun beleid op het gebied van klimaat en duurzaamheid te rapporteren aan het CDP-platform via een online-enquête. Voor gemeenten is dit een gelegenheid om te laten zien waar ze mee bezig zijn en zich internationaal te profileren als een koploper in duurzaamheid. Het CDP is een globaal netwerk van meer dan 300 steden, 5.500 bedrijven, en 60 staten, regio’s, en provincies. Zij verbinden bedrijven, investeerders, en steden en motiveren hun om meer te doen voor het klimaat! Gemeentes die deelnemen aan het programma krijgen toegang tot best-practices in klimaatbeleid, kunnen met de ‘data tool’ hun beleid vergelijken met andere steden wereldwijd, en kunnen gebruik maken van de ‘matchmaking service’ waarmee investeerders en steden koppelen worden voor de financiering van klimaat neutrale projecten.


Mee doen is met het klimaat- of duurzaamheidsplan bij de hand, zo gedaan! U vult de online enquête in en verzend deze voor de deadline op 7 mei 2016! De enquête bevat niet alleen vragen over de klimaat risico’s die u ziet als stad, of wat uw adaptatie of mitigatie strategieën zijn, maar juist ook over wat de economische kansen zijn die goed klimaatbeleid u biedt, bijvoorbeeld door de creatie van een circulaire economie of de inzet van hernieuwbare energie. Om mee te doen, of voor verdere vragen, stuur een email naar cities@cdp.net of kijk op onze website www.cdp.net en klik op ‘Reporting to CDP’.