Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) laat een monitor uitvoeren naar de voortgang van duurzaam inkopen bij overheden. Doel is om te kijken of de doelstellingen van 2010 zijn gehaald. Overheden krijgen hiermee inzicht in hun prestaties van duurzaam inkopen.

Bijna 400 overheidsorganisaties zijn uitgenodigd voor de online vragenlijst. De vragenlijst is gebaseerd op de milieucriteria per productgroep.

Doelstellingenoverheden
Voor 2010 is afgesproken dat het rijk voor 100% duurzaam inkoopt, de gemeenten voor 75% en de waterschappen en provincies voor 50%. Per 2015 kopen alle overheden voor 100% duurzaam in. 

Resultaten
De resultaten van de monitor worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het rijk gebruikt de resultaten om het beleid over duurzaam inkopen verder te ontwikkelen.

Meer informatie
KPMG ondersteunt de uitvoering van de monitor en stuurt de deelnemende organisaties in februari een uitnodiging met inloggegevens. Tijdens de monitor is een helpdesk per e-mail bereikbaar.