Uit onderzoek blijkt dat het aantal extreme buien, en de hevigheid ervan, in Nederland en West-Europa toeneemt. De meest extreme neerslag in Nederland doet zich in de afgelopen jaren voor aan de kust en in het Rijnmondgebied.

De programma's Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat onderzochten wateroverlast als gevolg van extreme neerslag, met name tijdens de zomermaanden, en bundelden de kennis in het dossier Wateroverlast.