Samen optrekken, experimenteren en kennisdelen staan centraal bij Klimaatverbond Nederland om de klimaattransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Samen aan de slag voor het klimaat! Leden kunnen bij onze vereniging terecht voor in eigen huis ontwikkelde activiteiten en instrumenten op het gebied van bewustwording, gedragsverandering, communicatie en beleid, op maat gemaakt voor lokale vraagstukken en regionale samen werking.

Belangrijke thema’s die betrekking hebben op klimaatmitigatie en klimaatadaptatie vergen soms extra aandacht en uitgebreide uitleg. Om die reden heeft Klimaatverbond Nederland onlangs een aantal thema's verder uitgeschreven en vertaald naar handige brochures in de vorm van leaflets. Deze leaflets geven meer specifieke en inhoudelijke informatie over het betreffende thema en nodigt u uit om met ons in gesprek te gaan over uw hulpvraag of verdere kennisdeling. 


Leaflet Interne CO2-beprijzing

Klimaatverbond Nederland werkt met provincies, gemeenten en waterschappen aan interne CO2-beprijzing. Uitstoot van CO2 zorgt voor schade. Door die schade te vertalen naar een CO2-prijs worden investeringen met lage CO2-emissies goedkoper. Meer weten? Download hier de leaflet of ga naar de website.


Leaflet Klimaatacademie

De Klimaatacademie wil door samen op te trekken, te experimenteren en kennis te delen, oplossingen aanreiken aan professionals, waarmee zij koplopers in de klimaattransitie kunnen zijn. Op de achterkant vindt u een impressie van het trainingsaanbod in de Klimaatacademie. Download hier de leaflet of ga naar de website.


Leaflet Klimaatadaptatie

Omdat het terugdringen van broeikassen nationaal en mondiaal niet snel genoeg gaat, blijven de gevolgen van klimaatverandering niet uit en is aanpassing -klimaatadaptatie - noodzakelijk. Klimaatverbond Nederland oriënteert zich actief op het klimaatadaptatievraagstuk en pakt hierbij graag een agendasettende rol. Download hier de leaflet.


Leaflet Koeltebehoefte

Bij een moderne woning is de energievraag die samenhangt met de koeltebehoefte bijna net zo hoog als de energievraag die samenhangt met de warmtebehoefte. Klimaatverbond Nederland pleit daarom voor een  aanpak die warme en koelte in samenhang benadert. Download hier de leaftlet.


Algemene brochure Klimaatverbond Nederland

Al bijna 30 jaar ontwikkelt en realiseert Klimaatverbond Nederland activiteiten op het gebied van bewustwording, gedragsverandering, communicatie en beleid voor en met haar leden om de lokale aanpak te formuleren, uit te voeren en aan te scherpen. Samen optrekken, experimenteren en kennisdelen staan hierbij centraal om de klimaattransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Samen aan de slag voor het klimaat! Download hier de brochure.


Download hieronder alle leaflets

 

 

Download hieronder de brochure