Op 23 juni bood MVO Nederland samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, De Groene Zaak en NEVI het Advies Duurzaam Inkopen aan staatssecretaris Atsma van Milieu aan. Atsma reageerde zeer positief op het advies en liet in een brief aan de Tweede Kamer weten de aanbevelingen graag 1 op 1 geïmplementeerd te willen zien. Ons advies werd in allerlei media besproken, onder meer in het NOS Journaal.

Hoe nu verder?

Van 1 juli tot en met 5 september is de Tweede Kamer met zomerreces. Daarna, tijdens het Algemeen Overleg (AO) op 27 september, bespreekt de Kamer het Advies Duurzaam Inkopen voor Overheden met staatssecretaris Atsma. Vooruitlopend op dit overleg zijn MVO Nederland en de andere 4 partijen al in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu over de mogelijke uitwerking van het advies.

Sociale criteria

Duurzaam inkopen gaat niet alleen over de milieuvriendelijkheid van een product of dienst. Ook sociale aspecten spelen een rol. De overheid maakt hierbij onderscheid tussen social return - mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk bieden - en sociale voorwaarden. Die laatste gaan in op arbeidsomstandigheden in internationale productieketens, zoals kinderarbeid. Kijk ook op de website van MVO Nederland.