Een belangrijke kernactiviteit van Klimaatverbond Nederland is het delen van kennis en ervaring op gebied van diverse (soms complexe) klimaat- en energievraagstukken. Ook halen we graag kennis, inspiratie en nieuws op bij onze leden. We zetten een paar interessante berichten uit de media, die betrekking hebben op duurzame ontwikkelingen bij onze leden, voor u op een rij.

Wijk voor wijk van het gas af in de Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort​ gaat nu echt aan de slag met het aardgasvrij maken van de stad. Per wijk wordt in kaart gebracht welke duurzame bron het beste kan worden aangewend om de huizen en kantoren te verwarmen. "We hebben onder meer gekeken naar het type bebouwing in de wijk, hoeveel aardgas er nu wordt gebruikt en bewonersinitiatieven die er al zijn. Het liefst zouden we natuurlijk alle wijken in één keer in kaart brengen, maar dat laat de capaciteit binnen de gemeente en betrokken partijen zoals woningcorporaties niet toe", zegt wethouder Astrid Janssen over deze uitdaging tegen De Stentor.

Lees hier het hele artikel: https://www.destentor.nl/amersfoort/tienduizenden-amersfoortse-huizen-wijk-voor-wijk-van-het-aardgas-af~a8cbb90d/

---

Gemeente Helmond​ bouwt de slimste wijk ter wereld

De Gemeente Helmond​ claimt de slimste wijk van de wereld te bouwen: het zogenoemde Brainport Smart District. Dit "district" kan gezien worden als levend laboratorium waarin een wisselwerking plaatsvindt tussen de gemeenschap en de nieuwste technologieën. Bewoners en lokale bedrijven wekken hun eigen energie op, verbouwen hun voedsel en houden de watervoorziening op peil. Wethouder Cathalijne Dortmans vertelt op de website van de VNG meer over deze ontwikkeling.

Lees hier het hele artikel: https://vng.nl/helmond-bouwt-slimste-wijk-ter-wereld

---

Cibap opent herbruikbaar pand om circulair ontwerpen te stimuleren

In de gemeente Zwolle opent wethouder Monique Schuttenbeld en gedeputeerde Eddy van Hijum van de Provincie Overijssel samen met Jeroen de Vries de Cibap Playground. Opgebouwd uit al eerder gebruikt en her te gebruiken materialen. De Playground, gesitueerd tussen het hoofdgebouw van het Cibap (vakschool voor verbeelding) en de Cibap Ontwerpfabriek, nodigt uit om op een duurzame manier ontwerpkrachten te bundelen. Circulair en over de grenzen van vakdisciplines krijgen studenten en professionals letterlijk de ruimte om nieuwe uitingsvormen en ontwerpen te creëren en te experimenteren met afvalmaterialen.

Lees hier het hele artikel: https://www.cibap.nl/cibap_events/opening-cibap-playground/

--- 

Alkmaar en Zaanstad krijgen waterstoftankstations met waterstof uit windmolen

Als we kijken in de Provincie Noord-Holland dan zien we dat er in de Gemeente Alkmaar een waterstoftankstation wordt gebouwd waarvan de waterstof direct wordt opgewekt via een windmolen. De opgewekte waterstof wordt met vrachtwagens vervoerd naar het tankstation in Alkmaar. Het tankstation krijgt een vulpunt voor zwaar verkeer en voor personenauto’s. Behalve het tankstation in Alkmaar wordt nog een tweede waterstoftankstation ontwikkeld in Zaandam. Een mooie duurzame innovatie in deze provincie durven we te stellen.

Lees hier het hele artikel: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/logistiek/31403/waterstof-tankstation-alkmaar

---

Wethouder Brandligt: ‘Delft zonder gas is kwestie van de lange adem’

Bij Klimaatverbond Nederland-lid Gemeente Delft wordt al meer dan 20 jaar hard gewerkt aan de energietransitie. Een niet eenvoudige, maar wel haalbare opgave. "De energietransitie is een kwestie van de lange adem. Sommige dingen weten we nu nog niet. Daar moeten we eerlijk over zijn. De techniek schrijdt voort. De grote winst bij de energietransitie zit in het besparen van energie. Elke kilowattuur dat we besparen hoeft niet te worden opgewekt", stelt wethouder Stephan Brandligt.

Lees hier het hele artikel: https://www.ad.nl/delft/wethouder-brandligt-delft-zonder-gas-is-kwestie-van-de-lange-adem~a53bacb9

---

Deel uw duurzaam nieuws met Klimaatverbond Nederland

Zijn er duurzame ontwikkelingen in uw gemeente, provincie of bij uw waterschap en deelt u graag uw duurzame nieuws met de andere leden van Klimaatverbond Nederland? Mail uw (link naar het) nieuws dan naar: communicatie@klimaatverbond.nl.