Klimaatverandering is bij uitstek een mondiaal probleem dat lokale gevolgen heeft en dat op alle schaalniveaus (van mondiaal tot buurtniveau) aangepakt moet worden. Werken aan klimaatoplossingen is een kwestie van vooruit kijken, samenwerken, volhouden, kansen pakken en oplossingen versnellen. Steeds weer opnieuw. Dat vraagt om een sterk verbond dat staat voor ambitieus klimaatbeleid.

Ambitieus klimaatbeleid

Klimaatverbond Nederland helpt decentrale overheden om ambitieus klimaatbeleid mogelijk te maken. Onze organisatie verbindt meer dan 160 gemeenten, 10 provincies en 5 waterschappen en onderneemt sinds 1992 diverse activiteiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Een belangrijke kernactiviteit van Klimaatverbond Nederland is het delen van kennis en ervaring op gebied van diverse (soms complexe) klimaat- en energievraagstukken. Ook halen we graag kennis en inspiratie op. Bijvoorbeeld bij onze leden. We zetten een paar interessante berichten uit de media, die betrekking hebben op duurzame ontwikkelingen bij onze leden, voor u op een rij.

Zijn er duurzame ontwikkelingen in uw gemeente, provincie of bij uw waterschap en deelt u graag uw duurzame nieuws met de andere leden van Klimaatverbond Nederland? Mail uw (link naar het) nieuws dan naar: communicatie@klimaatverbond.nl.

Focus op wateroverlast en hittestress in de gemeente Amersfoort

Onlangs heeft de gemeente Amersfoort de Klimaatagenda 2015-2020 onder de aandacht gebracht, waarin ze aangeeft dat de gemeente “Klimaatadaptatief” te werk gaat. Klimaatverandering wordt gezien als een feit met daarbij de nodige gevolgen. Als de gemeente niets doet, liggen de geschatte kosten als gevolg van klimaatverandering tussen de 60 en 145 miljoen euro. De grootste schade ziet de gemeente als gevolg van wateroverlast en hittestress.

Meer weten? Lees dan dit artikel:
https://destadamersfoort.nl/deel-je-nieuws-artikel/amersfoort-aanpassen-aan-het-klimaat-546029


In gemeente Zwolle staat het meest duurzame huis van Nederland

Het Nederland publiek heeft het huis va de 36-jarige Spencer Roozeboom en zijn partner Jorien Sissing verkozen tot het meest duurzame huis van Nederland. Hun huis staat in de Overijsselse hoofdstad Zwolle. De aanpassingen die Roozeboom aan het huis heeft gedaan zijn teveel om op te noemen. Toch een tipje van de sluier: 24 zonnepanelen, een warmtepomp, alleen LED-verlichting, milieuvriedelijke verf- en behang, een PVC-vloer van uit korrels van recycled plastic (Coka Cola flessen) en meer.

Meer weten? Lees dan dit artikel:
https://www.destentor.nl/zwolle/het-huis-van-spencer-36-uit-zwolle-is-het-meest-duurzame-van-heel-nederland~aac68130/


Gelderland als eerste provincie gecertificeerd op CO2- prestatieladder

Provincie Gelderland heeft zich gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder voor niveau 3. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland, heeft onlangs het certificaat in ontvangst genomen. Een mooie stap voorwaarts richting een klimaatneutrale organisatie in 2030. Provincie Gelderland is de eerste provinciale organisatie die gecertificeerd is op de CO2-prestatieladder. De Gelderse gemeenten Renkum en Barneveld ging de provincie al voor. Beiden zijn ook gecertificeerd op niveau 3. Binnen het GEA is er een tafel ‘CO2-prestatieladder’, voortgekomen uit de thematafel ‘voorbeeldige overheid’.

Meer weten? Lees dan dit artikel:
https://www.geldersenergieakkoord.nl/nieuws-evenementen/gelderland-als-eerste-provincie-gecertificeerd-op-co2-prestatieladder

Gemeente Dordrecht doet met de Drechtsteden onderzoek naar aardwarmte

Als we de in de aarde duiken vinden we heel veel warmte. Als we die warmte om kunnen hoog pompen, dan kunnen we die warmte gebruiken om huizen en bedrijven mee te verwarmen. In de Drechtsteden, waar o.a. Klimaatverbond Nederland-lid gemeente Dordrecht ook toebehoort, gaan geologen de diepte in duiken om deze warmte in de bodem op te speuren. Het onderzoek moet antwoorden geven op vragen als: zit er warm water in de grond, in welke hoeveelheid dan en als het er zit, hoe kan dit op veilige en verantwoorde gewonnen worden op om hiermee huizen en bedrijven te verwarmen.

Meer weten? Lees dan dit artikel:
https://www.duurzaamnieuws.nl/drechtsteden-gaan-op-zoek-naar-aardwarmte

Gemeente Amsterdam scherpt Energieprestatienorm verder aan

Per 18 februari geldt er een scherpere energieprestatienorm (EPC) voor nieuwbouwwoningen in de gemeente Amsterdam. Deze verscherpte norm verplicht nieuwe woningen beter te isoleren. Tevens moeten nieuwbouwwoningen worden voorzien van duurzamere installaties. De maatregel moet een bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 55 procent CO2 te reduceren. In 2050 moet de reductie opgelopen zijn tot minstens 95 procent.

Meer weten? Lees dan dit artikel:
https://www.vakbladwarmtepompen.nl/sector/nieuws/2019/02/amsterdam-hanteert-aangescherpte-epc-norm-voor-nieuwe-woningen-1014386

Waterschap Vechtstromen wil inzetten op zonnevelden bij zuiveringsinstallaties

Als het aan Waterschap Vechtstromen ligt worden er bij tien zuiveringslocaties zonnevelden gerealiseerd. Het waterschap zuivert op 23 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) in Noordoost Overijssel, Twente en Zuidoost Drenthe het afvalwater afkomstig van zo’n 830.000 inwoners. De zonnevelden zouden technisch en economisch haalbaar moeten zijn. Ook Klimaatverbond-lid gemeente Coevorden zou hiervoor in aanmerking komen. De investering van dit project wordt geraamd op maximaal tien miljoen euro.

Lees meer: https://www.destentor.nl/hardenberg/vechtstromen-zet-zonnevelden-bij-zuiveringen-in-dedemsvaart-en-regio~a4b92535/