Steeds meer organisaties hebben een duurzaam vervoersbeleid. Dat duurzame vervoersbeleid leidt bij een overgrote meerderheid (80%) van de organisaties tot een zichtbare gedragsverandering bij medewerkers. Dit blijkt uit een onderzoek door Twynstra Gudde Adviseurs en Managers.

In het onderzoek geeft 84% van de respondenten aan dat er binnen hun organisatie beleid is op het gebied van duurzame mobiliteit of dat dit binnenkort wordt ontwikkeld. De belangrijkste beweegreden om dit beleid te ontwikkelen is het imago van de organisatie. Kostenbesparing en het terugdringen van de CO2-uitstoot komen op een tweede plek. Een andere belangrijke uitkomst is dat slechts 17% van de bedrijven aangeeft dat de overheid een belangrijke speler is bij dit onderwerp. En maar 11% van de bedrijven heeft duurzaam vervoersbeleid om te voldoen aan wetgeving.

Een signaal dat het duurzaam vervoersbeleid van lagere overheden niet altijd bij alle bedrijven in uw regio of gemeente bekend zijn. Maak daarom ook gebruik van campagnes als Het Nieuwe Werken (van Natuur en Milieu) en de Europese Mobiliteitsweek (derde week september) waarbinnen acties als Groene Voetstappen en Bedrijven geven Groen Gas plaatsvinden. En lees ook de Handreiking Klimaatbeleid en Duurzame Mobiliteit van Agentschap NL.

Rol overheid duurzaam vervoersbeleid

Dit vertaalt zich ook in de manier waarop bedrijven naar de overheid kijken. Slechts 17% van de bedrijven geeft aan dat de overheid een belangrijke speler is bij dit onderwerp. En maar 11% van de bedrijven heeft duurzaam vervoersbeleid om te voldoen aan wetgeving. Het beleid vertaalt zich grotendeels naar vervoersmiddelen: 66% geeft aan dat de organisatie alternatieve vervoersmid-delen heeft aangeschaft. Het merendeel grijpt naar elektrische en hybride alternatieven, maar ook naar het openbaar vervoer en de fiets.

Of deze maatregelen bij gaan dragen aan de verduurzaming van de organisatie valt te bezien: maar 46% van de respondenten verwacht dat de maatregelen echt zoden aan de dijk zet. Waarschijnlijk omdat de aanschaf van bijvoorbeeld een enkele elektrische auto, zoals nu vaak gebeurt, nog niet genoeg is. Desondanks zijn de uitkomsten van het onderzoek positief. Want als blijkt dat de medewerkers hun gedrag zich aanpassen, zal het bedrijf geneigd zijn om eerder en in meer maatregelen te investeren.

Bron: Persbericht Twynstra Gudde en EnergieOverheid.