Het handboek ‘Duurzaamheidscertificatie vaste biomassa voor energieproductie’ beantwoordt verschillende vragen op het gebied van certificering voor biomassaspelers. Zo wordt ingegaan op de manier waarop certificering geregeld moet worden en welke actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving spelen.

Er is nog geen Europese wetgeving op het gebied van certificeringssystemen voor vaste biomassa en biogas. Toch heeft de Sociaal Economische Raad certificatie al wel opgenomen in het Energieakkoord als randvoorwaarde voor de bijstook van biomassa; uiterlijk 2015 moet hier meer duidelijkheid over zijn. Arjen Brinkmann, auteur van het handboek, vertelt over de veranderende situatie: “Ondernemers met vaste biomassa of biogas moeten zich ervan bewust zijn dat certificatie meer gevraagd gaat worden. Het is zaak erop voorbereid te zijn.”

Brinkmann noemt duurzaamheidscertificatie een logisch gevolg van geleerde lessen uit het verleden. “Een aantal jaren geleden werd gedacht dat ieder stuk hout in de kachel per definitie duurzaam was. Later volgden de kanttekeningen en ontstond inzicht in mogelijke risico’s. Die leidden tot meer concrete handvatten, zoals we al eerder zagen voor vloeibare biomassa. Die kant zal het voor vaste en gasvormige biomassa ook opgaan, te beginnen bij de grotere partijen”, aldus Brinkmann. De biomassaketen kent veel verschillende spelers. Van grote energieconcerns tot kleine agrarische ondernemers. Het handboek is modulair van opbouw en moet zo aan al die doelgroepen tegemoet komen. Het handboek helpt lezers op weg met praktische adviezen, beslisbomen en overzichtelijke schema’s.

Het handboek van Agentschap NL is in het Engels beschikbaar en hier te downloaden. Op dit moment is ook een soortgelijk handboek voor gasvormige biomassa in de maak.