Veertien partijen hebben vandaag de nieuwe vereniging e-Decentraal opgericht. In deze vereniging bundelen decentrale duurzame energieprojecten hun krachten om deze sneller en sterker van de grond te krijgen. e-Decentraal wordt tevens het centrale aanspreekpunt voor overheid, politiek, pers en financiële wereld.

Bart Jan Krouwel, voorzitter van e-Decentraal: "We hebben het hier over een brede maatschappelijke beweging waarin steeds meer energiegebruikers - particulieren, bedrijven en instellingen - hun eigen energie opwekken en onderling afspraken maken over de levering en afname van energie."

Onomkeerbaar

Volgens Krouwel zijn er honderden, misschien duizenden decentrale initiatieven voor duurzame energie: groot en klein, idealistisch en commercieel, gerealiseerd en in een pril stadium: "Dit wordt gewild. Het is een ontwikkeling die onomkeerbaar is. Alleen het is vaak lastig om het te vertalen in concrete uitvoering." Krouwel constateert dat wet- en regelgeving is ingericht naar het klassieke model van een centrale energievoorziening: "Dat model moet nodig op de schop. Het is toch van de zotte dat bewoners en bedrijven die hun eigen energie opwekken hier niet voor worden beloond maar gestraft?" Medebestuurder Rob van Rees haalt Diederik Samsom aan: "Iedereen mag sla van de volkstuin eten, maar als je samen duurzame energie opwekt, moet je belasting betalen. Dat klopt niet."

Financiering

Kleinschalige initiatieven lopen ook aan tegen problemen bij financiering. Dat moet anders en dat kán anders. Krouwel: "Rabobank en Triodos Bank gaan samen met e-Decentraal werken aan een oplossing. Financiële instellingen zijn trouwens niet de enigen die in projecten stappen. Ook veel private investeerders zijn geïnteresseerd. Daar gaan we mee om tafel. En we steken ook de hand in eigen boezem: door de businessmodellen van projecten te verbeteren." Het doel van e-Decentraal is dat projecten van elkaar leren. Krouwel: "Zoals van successen als Texel Energie en het bedrijf Thermo Bello uit Culemborg. Hun kennis kan anderen helpen om tot levensvatbare ondernemingen te komen."

Geschenk

Hugo Brouwer (ministerie van EL&I) is blij met de oprichting van e-Decentraal: "Een geschenk uit de hemel. Decentrale initiatieven groeien onnoemelijk in aantal en kwaliteit. Het borrelt op en zoekt zich een weg. Het gaat breder dan alleen windenergie en zonne-energie. Ook micro-wkk, aardwarmte en elektrisch vervoer passen in dat palet. Samen met e-Decentraal zullen we de knelpunten die er zijn één voor één helpen oplossen."

Oprichters

De oprichters van e-Decentraal zijn: Greenchoice, Triodos Bank, ODE (Organisatie voor Duurzame Energie), Duurzame Energie Koepel, Cogen Nederland, Alliander, De Windvogel, Zonvogel, Projectgroep DEPW (duurzame energie projectontwikkeling woningbouw), Energie Combinatie Wieringermeer, reLocal, Wetering Verbetering, Pauline Westendorp, Eversheds Faasen.  Deze partijen zijn allemaal betrokken bij decentrale duurzame energie-initiatieven. Vanuit verschillende aanvliegroutes herkennen zij elkaar in dezelfde belangen en hindernissen. De interesse om lid te worden van e-Decentraal is groot. De eerste leden hebben zich vandaag al tijdens de oprichting aangemeld. Na de zomer zal een eerste Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.