Nederland kent een duurzame groei in de vorm van nieuwe ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan de energietransitie. Die groei toont de enorme potentie om de gestelde klimaatdoelen waar te maken. De groei van nieuwe ontwikkelingen zien we ook terug in de toename van het aantal lokale iconen in de Lokale Energie Etalage (LEE). We blikken terug.

Als we terugblikken op de afgelopen jaren (2016-2017) publiceerden wij op de website van de LEE in totaal 88 iconen verdeeld over de 5 thema’s: wonen, bedrijven (diensten), maatschappelijk vastgoed, hernieuwbare energie en mobiliteit. De lokale iconen laten per gemeente op ieder van een van de vijf thema's uit de LEE zien wat er in een gemeente al is of zich momenteel ontwikkelt.

nt2016 in totaal 28 stuks

In 2016 verwelkomden we 28 iconen uit verschillende Nederlandse gemeenten. De verdeling was als volgt:

  • ntt12 wonen
  • ntt6 bedrijven (gebouwen en terreinen)
  • ntt2 maatschappelijk vastgoed (gemeentehuizen, brandweerkazernes, werven, scholen)
  • ntt4 hernieuwbare energie (met name lokale initiatieven zon en wind)
  • ntt4 mobiliteit ( elektra of autodelen)

nt2017 in totaal 60 stuks

In 2017 bleken meer gemeenten hun trots te willen delen. We mochten dit jaar maar liefst 60 iconen ontvangen, een ruime verdubbeling van een jaar eerder. Opvallende ontwikkelingen zien we voornamelijk bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed.

De verdeling zag er in 2017 als volgt uit:

  • ntt18 wonen
  • ntt17 bedrijven (gebouwen en terreinen)
  • ntt13 maatschappelijk vastgoed (gemeentehuizen, brandweerkazernes, werven, scholen)
  • ntt5 Hernieuwbare energie (met name lokale initiatieven zon en wind)
  • ntt7 mobiliteit ( elektra of autodelen)

De reden dat het aantal iconen zijn toegenomen komt hoogstwaarschijnlijk doordat meer gemeenten hun iconen met trots en ter inspiratie onder de aandacht willen brengen, er meer duurzame ontwikkelingen zijn in het hele land en er door de LEE flink geworven is.

ntTopicoon per thema

We zetten hieronder van elk thema een opvallend icoon in de spotlight:

ntThema wonen

Leiden GaGoed wijkambassadeurs: Het is Leiden gelukt om per wijk verschillende ambassadeurs actief te krijgen die de eigen buren weer inspireren om aan de slag te gaan.

Lees meer…

ntThema Diensten (Bedrijven)

De kringloopcentra: bij bedrijven wordt nagenoeg direct aan geld verdienen gedacht en het leveren van een product of dienst. Een onderdeel die in de energietransitie onderbelicht blijft, zijn de spullen die via kringloopcentra een nieuw leven krijgen.                                                

ntThema Maatschappelijk vastgoed

Stadhuis Gemeente Wageningen: de gemeente Wageningen koos bij de nieuwbouw van het nieuwe stadhuis voor een duurzaam concept. Energiebesparing en duurzame opwekking waren hierbij belangrijke thema's. De inrichting van het stadhuis is volledig circulair.

Lees meer…

ntThema Hernieuwbare energie

Project Slim Verlicht: Alle openbare verlichting op Texel is omgebouwd naar LED-verlichting. De benodigde energie voor de nieuwe LED-verlichting wordt onder meer opgewekt via een drijvend PV-park op zonneweide Evertsekoog. Texel is daarmee de eerste Nederlandse gemeente die haar openbare verlichting geheel van duurzame energie voorziet.

Lees meer…

ntThema Mobiliteit

Dorpsauto Appeltern: In Appeltern – onderdeel van Gemeente West Maas en Waal -  laat men zien dat autodelen zeker niet alleen in grote steden kansrijk is, maar ook in kleinere gemeenten waar men nagenoeg geen beschikking heeft over openbaar vervoer.

Lees meer...

Maar met deze 5 in het oog springende iconen doen we de overige 55 nieuwe iconen tekort. Via deze link vindt u alle iconen. Laat u inspireren.