Een combinatie van lokaal opgewekte wind- en zonne-energie is financieel rendabel, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en zorgt voor werkgelegenheid. Dat blijkt uit een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) die in opdracht van de VNG is uitgevoerd door Arcadis en RebelGroup.

Centrale vraag in het onderzoek was: 'Wat gebeurt er als 50% van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal duurzaam opwekken?'.

Windenergie of zonne-energie?
Windenergie is financieel gezien de beste optie, terwijl voor zonne-energie waarschijnlijk meer draagvlak is in de maatschappij. Een combinatie van beide ligt daarom voor de hand. Aanvullende financiële maatregelen kunnen ervoor zorgen dat in 2020 50% van de huishoudens wordt voorzien van lokaal opgewekte groene stroom.

Aanleiding onderzoek
Steeds meer consumenten zien mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken, maar er zijn nog obstakels, met name de energiebelasting. De roep naar de politiek is dan ook sterk om deze belemmeringen weg te nemen. De resultaten uit de MKBA kunnen helpen bij beleidsafwegingen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.

Meer informatie

Rekenmodel business case
Gemeenten kunnen onderstaand rekenmodel zelf gebruiken om bepaalde beleidsopties door te rekenen.