Steeds vaker laten kinderen hun stem horen over het klimaat. Dat is belangrijk omdat het over hun toekomst gaat. Klimaatverbond Nederland organiseert daarom samen met de Missing Chapter Foundation, gemeente Velsen en het Pieter Vermeulen Museum/ BRAK op 19 maart a.s. de landelijke Kinderklimaattop.

Kinderklimaattop 2020

Op de Kinderklimaattop krijgen kinderen een podium om hun ideeën en overtuigingen te delen. Ze krijgen de kans om in gesprek te gaan met volwassenen over onderwerpen die ertoe doen. Kinderen kunnen van zich laten horen en nog belangrijker: volwassenen luisteren. Samen maken we de toekomst!

Kinderen in actie

Zo’n 170 kinderen verdeeld over zes klassen van verschillende scholen hebben in aanloop naar de landelijke Kinderklimaattop een actie bedacht om impact te maken op één van de  (groene) Duurzame Ontwikkelingsdoelen op school- en buurtniveau. Bij het opzetten van de actie moesten de kinderen zoveel mogelijk bondgenoten betrekken. Denk hierbij aan buurtbewoners, de school, de plaatselijke sportclub, de buurtsuper of gemeenteraadsleden enz.

Tijdens de aanstaande Kinderklimaattop komen deze 6 klassen samen om hun klimaatactie te presenteren aan een jury. De jury bestaat uit Klimaatgezant Marcel Beukenboom en de familie van Philip de Roo. De school met de beste actie wint de Philip de Roo-prijs. 

(bericht gaat verder onder de foto)


Philip de Roo

Philip de Roo is ambassadeur van de Kinderklimaattop. Op 15-jarige leeftijd is hij een maand naar Antarctica gegaan om namens het Wereld Natuur Fonds onderzoek te doen naar klimaat en klimaatverandering. Dit is hij daarna blijven doen. In 2015 is hij bij een noodlottig ongeval omgekomen. De prijs is naar hem vernoemd.

Kinderen gaan in gesprek met het college en bedrijfsleven

Behalve het presenteren van de acties, zullen de kinderen ook in gesprek gaan met de burgemeester en wethouders van  gemeente Velsen en een aantal organisaties zoals Tata Steel en Greenpeace. Tijdens deze gesprekken zullen zij samen met hen ideeën bespreken die moeten bijdragen aan het verduurzamen van de gemeente en het bedrijfsleven.

Handreiking voor gemeenten

Naar aanleiding van de gesprekken worden de duurzame tips en adviezen van de kinderen gebundeld tot een handreiking die gericht is aan alle gemeenten in Nederland. Met het uitwerken van de handreiking wordt het belang benadrukt om kinderen in gemeenten te betrekken bij het realiseren van ambitieus lokaal klimaatbeleid. Verschillende jongerenorganisaties zoals de Jonge Klimaatbeweging zullen aanwezig zijn om de handreiking te verrijken.

Jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties Eefke van de Wouw zal dagvoorzitter zijn.

Heeft u voorafgaand aan de Kinderklimaattop vragen, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

  • Lawrence Cheuk: projectleider Klimaatverbond Nederland, organisator van de Kinderklimaattop - 088-0238900
  • Randy Gasper-Rothengatter: communicatiemedewerker Klimaatverbond Nederland; organisator van de Kinderklimaattop 2020 – 088-0238900
  • Ellen Mulder: communicatieadviseur Gemeente Velsen; mede-organisatie van de Kinderklimaattop 2020 – 0225-567485