Woensdag 23 juni overhandigden 20 basisschoolkinderen die meegedaan hebben aan de Nationale Kinderklimaattop 2021 hun Kinderklimaatakkoord aan Ed Nijpels, de voorzitter van het (voortgangsoverleg van het) “grote mensen” Klimaatakkoord. Ze reisden hiervoor speciaal naar Den Haag om hem op het Binnenhof te ontmoeten en hem dringend te vragen er scherp op toe te zien dat het (nieuwe) kabinet zich inzet om artikel 21 van de Grondwet strikt na te leven. Deze wet verplicht de overheid om de het land bewoonbaar te houden en het leefmilieu te beschermen en te verbeteren.

Afspraken tegen verdere klimaatverandering

De stem van de kinderen telt. Het gaat immers over hun toekomst. Dat is waar Klimaatverbond Nederland, de organisator van de Nationale Kinderklimaattop, om gaat. In samenwerking met de gemeente Velsen werd dit jaar tijdens de top het allereerste Kinderklimaatakkoord opgesteld. Ook wel het Verdrag van Velsen genoemd. In aanloop naar deze top bedachten kinderen van groep 7 en 8 (24 klassen) welke afspraken gemaakt moeten worden om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Tijdens de Kinderklimaattop werd met elkaar besproken waarom zij voor deze afspraken kozen.

Kinderklimaatakkoord naar Tweede kamer

Om zoveel mogelijk kinderen in Nederland mee te laten luisteren, werd dit live vanuit gemeente Velsen uitgezonden. Uit alle afspraken werd een top 3 gekozen, die nu bovenaan het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord staan. Een delegatie van 20 kinderen hebben dit akkoord 23 juni overhandigd aan Ed Nijpels. De heer Nijpels liet de kinderen weten hun Kinderklimaatakkoord mee te nemen naar de gesprekspartners van het Klimaatakkoord en beloofde dat hij het akkoord onder de aandacht van de staatssecretaris van EZK zou brengen. 

(Artikel gaat verder onder de foto)

Kinderklimaatakkoord leidt tot Kamervragen

Behalve de ontmoeting met Ed Nijpels ontmoette de kinderen ook Christine Teunissen, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren (PvdD). Zij heeft naar aanleiding van het Kinderklimaatakkoord Kamervragen gesteld. Ze stelde onder meer de vraag om verantwoordelijkheid te nemen en de hoogste prioriteit te geven aan de reële zorgen die leven bij kinderen over de klimaatcrisis. De Kamer moet de vragen nog beantwoorden. Klik op deze link voor de gestelde Kamervragen van PvdD.

Ook spraken de kinderen met Kauthar Bouchallikht. Het Kamerlid voor GroenLinks in de Tweede Kamer liet de kinderen weten dat de stem van de kinderen belangrijk is en dat zij zich maximaal voor hun belangen wil gaan inzetten. 

Het doel van de kinderen om met hun stem politiek Den Haag te bereiken, is in elk geval geslaagd.

Kinderklimaatakkoord - Klimaat Ed Nijpels

Kinderklimaatakkoord - Klimaat Ed Nijpels -Kauthar Bouchallikht