Ed Nijpels (voorzitter Borgingscommissie SER Energieakkoord) is bereid gevonden om de jaarlijkse ledenvergadering van het Klimaatverbond bij te wonen. Door de aanwezigheid van Nijpels zal de jaarvergadering niet op 5 juni (zoals eerder gemeld), maar op VRIJDAG 6 JUNI plaatsvinden. Hierbij nodigen wij u als Klimaatverbond-lid van harte uit om ook bij onze jaarlijkse ledenvergadering aanwezig te zijn.

De jaarvergadering vindt plaats in Utrecht tijdens het congres 'Energieakkoord in de praktijk'. Om 13:30 uur zal de vergadering door Ed Nijpels worden gestart met een dialoog tussen u, de Borgingscommissie SER Energieakkoord, de VNG en het bestuur van het Klimaatverbond over hoe vorm te geven aan klimaatbeleid in tijden van krimpende budgetten.

Aansluitend zal er een actieve ledenvergadering volgen met de volgende agendapunten:

  • nttBenoeming van het nieuwe bestuur
  • nttVernieuwing van de organisatie
  • nttJaarrekening 2013 en begroting 2014
  • nttActiviteiten Klimaatverbond (onder andere Masterclasses wethouders, Green Deal Verduurzaming scholen, lobby)
  • nttRuimte voor vragen en antwoorden