Het Nijmeegse Bureau Wijland organiseerde onlangs een ‘verkenningsconferentie’ voor inwoners van Arnhem. Tijdens deze goed bezochte conferentie deelden betrokken Arnhemmers met verschillende roots hun visie over betrokkenheid bij natuur en duurzaamheid.

De middag was gevuld met verschillende presentaties en energieke workshops. Daar werden nieuwe ideeën opgehaald en intenties uitgesproken om verder te werken aan Kleurrijk Groen en Duurzaam Arnhem.

De verkenningsconferentie kwam mede tot stand met de ondersteuning van Klimaatverbond Nederland. Maisam Haydary van Klimaatverbond Nederland presenteerde deze dag de eerste resultaten van het onderzoek naar inclusieve participatie in de energietransitie. De organisatie verrichte dit onderzoek onder haar leden. 

Een inclusieve transitie

Klimaatverandering, natuur en duurzaamheid zijn onderwerpen die veel en steeds meer aandacht krijgen. Om klimaatverandering tegen te gaan of aanpassingen te realiseren op het reeds veranderende klimaat, moeten inwoners van een gemeente betrokken worden om tot een duurzame samenleving te komen. Hierbij aansluiting vinden is niet vanzelfsprekend voor mensen in moeilijke sociaal economische posities.

Met het initiatief Kleurrijk Groen laat Bureau Wijland natuur en duurzaamheid breder aansluiten bij die inwoners en inwoners met diverse culturele achtergronden. De Gelderse organisatie gelooft erin dat een duurzame wereld alleen bereikt kan worden met een ieders inzet.