Er moet één geïntegreerd Europees industrie- en klimaatbeleid komen. Alleen dan is een effectief klimaatbeleid haalbaar, is CO2-reductie kosteneffectief te realiseren en kan Europa mondiale concurrentie blijven aangaan.

Dat stelt VNO-NCW, die staatssecretaris Atsma van Milieu in een brief oproept om zich hiervoor hard te maken tijdens de Milieuraad over het Europese klimaatbeleid op 14 maart. Evenals Atsma is VNO-NCW voorstander van verdere ontwikkeling van een effectief internationaal klimaatbeleid, en CO2-emissiehandel als instrument om kosteneffectief CO2-reducte te realiseren. Daarom is het volgens de ondernemingsorganisatie belangrijk dat de focus wordt gelegd op het ontwikkelen van één Europese integrale visie op het industrie- en klimaatbeleid. Landen als China richten zich nu al versneld op de competenties en concurrentiekracht van hun bedrijfsleven en integreren daarin wel hun klimaatbeleid. VNO-NCW vindt dat Atsma een geïntegreerd industrie- en klimaatbeleid als uitgangspunt moet nemen in zijn 'routekaart voor een koolstofarme economie in 2050'.

Als het Nederlandse bedrijfsleven zich vooral richt op CO2-arme technologieontwikkeling en innovatie dan kunnen zij, en onze economie, profiteren van groeiende wereldmarkten hiervoor. Zij slaan dan twee vliegen in één klap: het realiseren van CO2-reductie en energiebesparing én tegelijk kan de concurrentie met landen als China worden aangegaan.

VNO-NCW vindt het belangrijk dat er een bindend internationaal raamwerk komt en dat (nationale) discussies over vaststellen of aanscherpen van klimaatdoelstellingen -over tien tot veertig jaar- worden gestopt. In de brief wijst de ondernemingsorganisatie Atsma op de conclusie van de Europese Raad over het feit dat een eventuele aanscherping van de Europese doelstelling voor 2020 alleen mogelijk is "op voorwaarde dat de andere ontwikkelde landen zich verbinden tot vergelijkbare emissierechten en dat ontwikkelingslanden een adequate bijdrage leveren overeenkomstig hun verantwoordelijkheden en respectieve vermogens."
Aanscherping van de 20%-doelstelling voor 2020 mag niet ten koste gaan van de werkgelegenheid en concurrentiepositie van de industrie in Europa aldus VNO-NCW. (bron: insnet en VNO-NCW)