Het jaar 2019 zit er bijna op. Dat betekent dat we graag kort met u terugblikken op 2019 en samen vooruitkijken naar 2020. Scrollt u rustig door of klik op de volgende links om direct naar het onderwerp te gaan dat u voorkeur heeft. Vergeet u zich niet aan te melden voor onze ledendag op donderdag 20 februari 2020 in Delft.

2019

2019 kenmerkte zich door wederom een hete zomer met een record aantal hittedagen én hittegolven. In Gilze-Rijen werd het 40,7 graden Celcius, waarmee het oude warmterecord met maar liefst 2,1 graden (!!) werd verpulverd. Dat bleek niet zonder gevolgen. In de hitteweek van juni overleden er 400 mensen meer dan in een week met normale temperaturen. "Onnodig veel meer", vertelde adaptatiespecialist Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland aan de pers. "En eenvoudig op te lossen als gemeenten samen met lokale betrokken werken aan een bestendig hitteplan", zo pleitte Helmer. 

ttttttttTerwijl de hitte aanhield, maakten de airconditionings overuren tijdens de extreem hete lente en zomer. Met die vraag naar verkoeling steeg echter ook de energievraag. "Hoe gaan we eigenlijk om met die koeltebehoefte?" Dat bleek al snel dé vergeten vraag in het huidige klimaatakkoord. Collega Jan Engels dook in dit onderwerp en pleitte voor een aanpak waarbij de warmte- en de koeltevoorziening in samenhang ontwikkeld worden en neemt hierin een agenda-zettende rol. Lees hier meer over dit onderwerp.

ttttttttThijs de la Court presenteerde namens het team interne CO2-beprijzing van Klimaatverbond Nederland het essay "Van Parijs naar CO2-prijs". Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid haar ambitie om een CO2-reductie te realiseren van 49% in 2030 concreet kan invullen. Een aanzienlijk deel van de CO2-emissies komt immers voort uit inkoop. Door in alle beleidsvelden een interne CO2-prijs te rekenen wordt ook gerekend met de toekomst. Deze zogenaamde interne CO2-beprijzing vormt het onderwerp van een essay. Het essay leest u hier.

Kilmaatverbond Nederland hield zich behalve lokale hitteplannen, het koeltevraagstuk en CO2-beprijzing ook nog bezig met andere (klimaat)vraagstukken. U treft ze in het overzicht hieronder. Klik op de visual voor een vergroting (pop-up).

2020

Terwijl er hard gewerkt is aan belangrijke vraagstukken in 2019 kijken we ook vooruit naar het jaar 2020. De strijd tegen klimaatverandering en het aanpassen op de veranderingen die reeds plaatsvinden vragen elke dag weer om urgent handelen. Diverse uitdagingen in de energietransitie hebben ook in 2020 weer onze aandacht. In het voorjaar zal in navolging van het essay "Van Parijs naar CO2-prijs" het rapport over interne CO2-beprijzing worden gepresenteerd. Ook zal het koeltevraagstuk nader worden onderzocht met diverse partijen en zullen wij ondersteuning blijven bieden in het ontwikkelen en realiseren van lokale hitteplannen.

ttttttttTevens werkt Klimaatverbond Nederland aan de bewustwording bij zoveel mogelijk partijen in verschillende domeinen en werkvelden door de dialoog aan te gaan over de inclusie en participatie van mensen met een migratieachtergrond bij klimaat- en energietransitie projecten. Uiteraard blijft energiebesparing ook hoog op onze agenda staan. In dat kader organiseren we op vrijdag 7 februari 2020 de grootste en leukste klimaatactie van Nederland, Warmetruiendag. Meldhier u gemeente, provincie of watershap aan voor Warmetruiendag.

Ook zullen we in samenwerking met onze internationale partners projecten doen waarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal staan. Denk hierbij aan de Kinderklimaattop in Velsen en een jongerenevenement tijdens de Energy Cities' Annual Conference in Heerlen.

ttttttttDeze en andere thema's hebben in 2020 onze volle aandacht.

Ledendag donderdag 20 februari 2020

Op donderdag 20 februari 2020 organiseert Klimaatverbond Nederland een Leden- en Inspiratiedag. Tijdens deze dag zal Klimaatverbond Nederland met inspirerende sprekers meer toelichting geven over haar activiteiten en krijgt u aan de hand van verschillende workshops en presentaties praktisch inzicht in wat wij voor u doen en hoe wij samen met u tot uitvoering komen van ambitieus klimaatbeleid.

Locatie: Stadhuis Delft (plenair) en Hoogheemraad van Delfland (workshops)
Datum: Donderdag 20 februari 2020 
Programma: 

  • 12.30 uur - Inloop Stadhuis Delft
  • 13.00 uur - Start plenaire sessie met sprekers
  • 14.15 uur - Korte pauze
  • 14.30 uur - Werksessie 1 met Workshops en Presentaties
  • 15.15 uur - Werksessie 2 met Workshops en Presentaties
  • 16.00 uur - Verzamelen in plenaire zaal ter afronding
  • 16.30 uur - Borrel

Onder voorbehoud van wijzigingenHet exacte programma volgt