Het logo van het Klimaatverbond werd circa 10 jaar geleden ontwikkeld door de Climate Alliance en gevoerd door alle nationale Klimaatverbonden in Europa. Sinds 2008 is het Klimaatverbond onafhankelijk geworden van de Climate Alliance en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe logo.

Met de presentatie van de strategie voor de komende jaren op het Jaarcongres 22 juni, is ook het nieuwe logo gepresenteerd, dat is ontwikkeld door Red Thumb. In het logo treft u de kleuren en symbolen aan die de belangrijkste activiteiten van de leden en het verbond vertegenwoordigen. De kleuren uit de ruimtelijke ordening verbeelden onze ledensegmenten verbeelden. Rood (gebouwde omgeving) voor de gemeenten, groen (landelijk gebied) voor de provincies en blauw (water) voor de waterschappen. Maar ook de elementen die we nodig hebben om de klimaatverandering te beteugelen. De duurzame energiebronnen zijn ook verweven in het logo. Biomassa in de vorm van een boom en de windmolen die de elementen verbind. De kleuren zijn met elkaar verbonden, het doel van de vereniging.