Tijdens het mini-symposium ‘Inclusieve energietransitie’ dat onlangs in Arnhem werd georganiseerd door Provincie Gelderland en Bureau Wijland hebben we samen met onze partners stilgestaan bij het belang van de betrokkenheid van diverse burgers bij klimaatuitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie. Samen met onder andere Bureau Wijland, Huis van Compassie, provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn we ingegaan op de pilots Kleurrijke Energieambassadeurs.

Over de pilot Kleurrijke Energieambassadeurs

De energietransitie vraagt om beleid dat direct en indirect bij mensen achter de voordeur belandt. Uit onderzoek blijkt echter dat (groepen) mensen met een andere culturele achtergrond of (niet-westerse) migratieachtergrond veelal nog niet worden betrokken in de processen van energietransitie. Met de laagdrempelige cursus  Kleurrijke Energieambassadeurs worden wijk-sleutelfiguren met diverse culturele achtergronden (zowel sleutelfiguren met een migratieachtergrond als vrijwilligers zonder migratieachtergrond) met affiniteit voor duurzaamheid en energie opgeleid, zodat zij hun achterban kunnen informeren over het persoonlijke en economische belang en de noodzaak voor bewust omgaan met duurzame energie.

Rol van Klimaatverbond Nederland

De pilots werden in de steden Arnhem en Nijmegen uitgevoerd. Jan van der Meer, aanwezig als gedeputeerde voor provincie Gelderland, reageerde positief op de pilots en hamerde op het belang van een inclusieve energietransitie en ziet daarbij een belangrijke rol voor de provincie. Mede om die reden ondersteunt de provincie het initiatief van de Kleurrijke Energieambassadeurs. Ook was er een rol weggelegd voor collega's Maisam Haydary (begeleider van de cursus) en directeur Petra Lettink, die met een gesprekspanel onder leiding van Qader Shafiq het belang en de kansen van een inclusieve energietransitie nader toelichtten. 

Tijdens het mini-symposium ontving de eerste lichting energieambassadeurs hun certificaten als dank voor hun inzet voor een inclusievere energietransitie. Het mini-symposium werd afgesloten met een netwerkborrel.

Een uitgebreid(er) verslag van het symposium leest u hier op de website van onze partner Bureau Wijland.

Kleurrijke Energieambassadeurs Kleurrijke Energieambassadeurs