Het Klimaatverbond organiseert samen met provincies en regio’s een reeks Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders. Het doel is de nieuwe wethouders alle tools aan te reiken voor een voortvarend klimaatbeleid. De Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders zullen op korte termijn plaatsvinden in Gelderland, Drenthe en Noord- Holland. Met andere provincies is het Klimaatverbond in gesprek voor een masterclass in het najaar.

De Gelderse data en locaties zijn:

 • ntt    12 juni: gemeentehuis Arnhem
 • ntt    13 juni: gemeentehuis Nijkerk
 • ntt    25 juni: gemeentehuis Bronckhorst
 • ntt    26 juni: gemeentehuis Tiel

In Drenthe staat de masterclass gepland op 25 september.

Alle masterclasses duren van 9 tot 14 uur, inclusief netwerklunch.

Op het programma staat:

 • ntt    Waarom energietransitie?
 • ntt    Visie & beleid
 • ntt    Meewerking eigen organisatie, burgers, ondernemers, organisaties, andere overheden: communicatie, samenwerken, initiëren, faciliteren (hierbij mogelijk een vingeroefening)
 • ntt    Ruimte (fysiek en in wet- en regelgeving)
 • ntt    Financiën (Energieakkoord)
 • ntt    Thema's/projecten (waaronder ook: lokale energiecoöperaties, wat kun je ermee?)
 • ntt    Monitoring en communicatie

Het geheel wordt gevat in een reader en bijbehorende website. De reader bevat daarbij ook nog meer informatie over onder andere scholingsmogelijkheden en netwerken.

Wilt u als provincie ook een masterclass faciliteren? Of wilt u als bedrijf of organisatie meedoen of een plekje in de reader? Of misschien werkt u voor een gemeente of regio en wilt u ook graag een masterclass?
Neem dan contact op met Tjitske.ypma@klimaatverbond.nl, dan kijken we naar de mogelijkheden. De deadline voor input voor de reader is 12 mei!