Met openbare basisschool De Sokkerwei was de gemeente Castricum de eerste Nederlandse gemeente die in 2002 over een duurzame basisschool beschikte. Door middel van een intensieve samenwerking tussen schoolbestuur, school, projectontwikkelaar, architecten en gemeente is in de periode 1997-2002 een schoolgebouw ontworpen en gebouwd dat zijn tijd ver vooruit was. Een duurzaam gebouwd schoolgebouw waarin duurzaam basisonderwijs wordt ontwikkeld en verzorgd en waarbij het gebouw en de schoolomgeving dienend zijn aan dat onderwijs. Tot aan de dag van vandaag.

In Castricum stonden twee naast elkaar gelegen oude schoolgebouwen waarvan het kwaliteitsniveau van het onderhoud langzamerhand achteruit ging. De gemeente wilde nieuwbouw. Eén compact gebouw op een gedeelte van het terrein zodat er ook ruimte kon worden gecreëerd voor woningbouw.  De gemeente is in een fantastische samenwerking met de school, het schoolbestuur en een enthousiaste medezeggenschapsraad aan de slag gegaan. Mede door expertise in de medezeggenschapsraad op het gebied van duurzame productontwikkeling en duurzame technologie is het idee vorm gegeven om een duurzame basisschool te bouwen.

Het ontwerp van het gebouw en zijn omgeving moest zodanig zijn dat er enerzijds een minimale energiebehoefte ontstaat en er anderzijds in de niettemin overblijvende behoefte door de school zelf duurzaam wordt voorzien (nul-energie concept). Om economische, educatieve en ecologische redenen is een compact en efficiënt gebouw neergezet waarin licht, lucht, ruimte, constructies, vormen, materialen en kleuren een gezond klimaat leveren. De duurzame kenmerken van het gebouw en de geïntegreerde omgeving worden gebruikt in het onderwijs. Het is geen gemakkelijk proces geweest. Duurzaam bouwen vergt investeringen die niet gemakkelijk passen binnen genormeerde vergoedingen. Subsidieprocedures waren zodanig ingericht dat het zeer moeizaam ging en lang onzeker was of er überhaupt middelen zouden worden ontvangen.

De risicodragende partijen, schoolbestuur, projectontwikkelaar en gemeente, hadden echter het volledige vertrouwen in elkaar en door die  basis van samenwerking is het gelukt om in november 2002 de eerste duurzame basisschool van Nederland te openen in Castricum. Nu na twaalf jaar zegt de ISOB, het schoolbestuur: “Het duurzame schoolgebouw geeft nog steeds een meerwaarde aan het onderwijs. Dit valt meteen op als u voor de Sokkerwei staat: een mooi rond gebouw met een sedumdak en zonnepanelen. Qua ontwerp (een rond gebouw is lastig uit te breiden) en duurzaamheid (energieverbruik) hebben ontwikkelingen gelukkig niet stilgestaan, maar we zijn blij dat we daar met dit gebouw een bijdrage aan hebben geleverd. Behalve in het gebouw heeft de school het begrip duurzaam ook ingebed in het onderwijs: zij profileert zich als een lerende school voor duurzame ontwikkeling."

Duurzaam onderwijs gaat over zorg: zorg voor jezelf, zorg voor je naasten, zorg voor toekomstige generaties en zorg voor je omgeving. Onder duurzaam verstaat zij dan ook een vreedzame schoolcultuur. Door de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind ontstaan er duurzame contacten. De kinderen worden op cognitief gebied duurzaam gevolgd door middel van het leerlingvolgsysteem. Eén keer per jaar wordt er met alle kinderen van de school drie weken aan een thema gewerkt dat in het teken staat van duurzaamheid. Elk jaar krijgt de school in de maand oktober bezoek van de duurzame pedagogische academie basisonderwijs (pabo) uit Almelo. Dit bezoek valt binnen een studieweek van de studenten en op deze manier kunnen zij kennis maken met een duurzame basisschool. Samen wordt er gesproken over wat er wordt verstaan onder een duurzame school en de school vertelt hoe ze daar invulling aan geeft.”