Arnhem is de eerste gemeente die dit jaar een Kinderklimaattop organiseert. Tijdens de Groene Voetstappen week komen afgevaardigde kinderen van vijf Arnhemse basisscholen donderdag 19 september a.s op uitnodiging van gemeente Arnhem samen in de raadszaal in het stadhuis.

De kinderen hebben op school een introductieles gehad over de zes thema's: vervoer, energie, water, fair trade, voedsel en afval. Met hun klas hebben ze gebrainstormd over gouden ideeën. En zo zijn ze goed voorbereid om met de wethouders en raadsleden in gesprek te gaan over lokale en internationale problemen van de toekomst!

Verspreid over het programma zullen er drie wethouders van Arnhem aanwezig zijn: Henk Kok, Margreet van Gastel en Luuk van Geffen. Daarnaast zullen er ook raadsleden deelnemen. De Kinderklimaattop heeft tevens de primeur van het eerste optreden van de Arnhemse Jeugdambassadeur Duurzaamheid Raoul Alblas.

Kinderen inspireren besluitvormers

De tips en ideeën voor een duurzame toekomst uit hun klas presenteren de kinderen in 6 themaworkshops (vervoer, energie, water, fair trade, voedsel en afval). Kinderen van verschillende scholen praten en onderhandelen dan over hun eigen idee en dat van de andere scholen. Aan het einde van de workshop kiezen ze samen een idee uit dat namens de groep voor de jury gepresenteerd zal worden voor de verkiezing van het Gouden Idee. Zo leren de leerlingen ook hoe besluitvormingsprocessen gaan.

De school die het winnende idee heeft aangedragen krijgt een workshop 'Vergroenen van het Schoolplein' van Natuurcentrum Arnhem (ter waarde van € 250,00).

Dialoogsessie

Na de bekendmaking van het Gouden Idee door de jury om 10:45 uur volgt er een dialoogsessie van kinderen met lokale besluitvormers. Kinderen hebben verfrissende ideeën en kunnen volwassenen helpen om op een nieuwe manier naar bestaande problemen te kijken. In het gesprek geven de kinderen hun visie op de toekomst en helpen ze zodoende de volwassenen om meer duurzame besluiten te nemen. Anna Schoemakers (directrice Klimaatverbond) zal deze sessie leiden. Aan de sessie zullen alle kinderen deelnemen samen met wethouder Luuk van Geffen, Eric Spies van Slim Opgewekt, schooldirectie en de raadsleden Ine van Burgsteden, Rene Baars en David Willemsen.